Stikkordarkiv: Nyheter

Infoskriv Mai 2022

Nytt styre
Etter årets generalforsamling er det nye styret som følger:
Styreleder Espen Karlsen (Grenseveien sameie)
Nestleder Nina Klose (Grenseveien 9F)
Styremedlem Håkon Formoe (Grenseveien 11B)
Styremedlem Henrik Petersheim (Grenseveien 11C)
Styremedlem Mari Heiret (Grenseveien 11E)

Kommunikasjon mellom styret og beboere
Styret fortsetter å bruke Vibbo som hoved kommunikasjonsmiddel mot beboere. Styret kommer ikke til å svare på henvendelser via Facebook. Alle henvendelser via Vibbo besvares forløpende, senest innen 7 dager. 


Vaktmester Fredrik går av med pensjon

8. juli går vår alles Fredrik av med pensjon. I den anledning har det nye styret hatt en anbudsrunde og inngått avtale med ny ekstern vaktmester. Ny vaktmester Thomas Vandraas er kjent for mange igjennom Facebook gruppen Carl Berner – Vårt nabolag og jobber som vaktmester for flere borettslag i området. Thomas vil begynne litt før Fredrik går av for en smertefri overgang og være til stede 10 timer i uken. Han er en ildsjel med et stort hjerte for Carl Berner og vi tror han er perfekt for vårt borettslag.  

Flere av oppgavene Fredrik ellers har tatt seg av som nøkkelbestilling, vaskekort og parkering legges nå over på styret.  Ta kontakt med styret igjennom Vibbo fremover for disse oppgavene. 


Regler om støy i borettslaget

Nå som det er varmere i været er det mange som bruker balkonger og uteareal til festligheter. Alle bes om å vise hensyn til naboer og følge husordensreglene satt av borettslaget. Borettslaget husordensregler finnes på Vibbo og på www.frydenbergborettslag.no

Pergola i bakgården
Etter oppussing av utearealet har borettslaget fått to fine pergolaer. Disse kan brukes av alle beboere til arrangementer/middager og bursdager. Her er det første mann til mølla prinsippet som gjelder, men ingen skal bli bortvist fra fellesarealer. Vis hensyn til hverandre og hold støynivået til et akseptabelt nivå.

Forsøpling og i gjeninsetting av avfall i borettslagets felles ute og inne arealer.
Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel-konteiner.

Andelseier kan bli viderefakturert for fjerning av forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer forkant. Styret følger opp og slår hardt ned på dette.  

OBOS digitale nøkler
På årets generalforsamling ble det vedtatt at styret skal bestille digitale nøkler når dette lar seg gjøre i forhold til vedlikeholdsplanen. OBOS tilbyr i dag digitale nøkler på alle oppgangsdører til en veldig billig penge. Styret har derfor vedtatt å bestille OBOS digitale nøkler til alle oppgangsdører. Beboere står fritt til å velge selv om de ønsker å installere digital nøkkel på egen inngangsdør. Informasjon vil bli sendt ut når installasjonen er gjennomført. 

Postkasser
For et rydding inngangsparti er det kun tillatt med standard postkasseskilt på våre postkasser i oppgangene, klistremerker er ikke tillatt. Gratis postskilt kan bestilles fra våre hjemmesider: www.frydenbergborettslag.no  Evt. Lapper vil bli fjernet uten varsel.

Rensing av sluk
Som en del av andelseiers plikter for vedlikehold av sin leilighet så minner vi alle beboere på at sluk i vasker, sluk i dusj og utløp for vann.


Ikke slipp inn uvedkommende
Sommeren er høytid for svindel og innbrudd. Vær ekstra nøye på hvem du slipper inn i blokka. Slipp kun i personer som skal til deg. 


Protokoll fra årsmøte
Referatet fra årsmøte ligger nå for andelseiere på vibbo.