Parkering

Borettslaget har 5 parkeringsplasser for vanlige biler utenfor Carl Berner fysikalske institutt i Frydens gate. Du må ha gyldig parkeringsbevis godt synlig i bilruten.

Parkeringsbevis fås ved henvendelse til vaktmester.
Dette beviset følger leiligheten ved salg og gjelder for ett kalenderår av gangen. Ønskes parkeringsbevis, må du kvittere ut dette fra vaktmester. Dersom det allerede er levert ut bevis for gjeldende leilighet det året, får du ikke nytt.

Vi har også 3 plasser for el-bil som koster 750,- per måned. Alle disse er per i dag utleid til beboere, men det er mulig å sette seg på venteliste. Dette gjøres ved å sende en e-post til styret, merk emnefeltet Parkering Elbil.

Det er lov å stå parkert utenfor oppgangene i maks 30 minutter. Ved overtredelse kan du risikere å få bot eller at bilen blir tauet bort for eiers regning.

Unipark AS er parkeringsselskapet som håndhever parkeringsreglene. Telefonnummeret deres er 918 43 000, e-post kundeservice@unipark.no.