Parkering

Borettslaget har 5 parkeringsplasser for vanlige biler utenfor Carl Berner fysikalske institutt i Frydens gate. Du må ha registrert registreringsnummeret på bilen hos styret eller registrert gjesteparkering i borettslaget sin digitale p-portal som er gyldig i 24timer. Se vibbo for mer informasjon om gjesteparkering.

Vi har også 3 plasser for el-bil som koster 1250,- per måned. Alle disse er per i dag utleid til beboere, men det er mulig å sette seg på venteliste. Dette gjøres ved å hendende seg til styret via vibbo.  Plassene tildeles etter venteliste med maks leie 1 år.  Det tilkommer et registreringsgebyr etter Obos sine satser.

Det er lov å stå parkert utenfor oppgangene i maks 30 minutter. Ved overtredelse kan du risikere å få bot eller at bilen blir tauet bort for eiers regning.

Unipark AS er parkeringsselskapet som håndhever parkeringsreglene.
Telefonnummeret deres er 918 43 000, e-post kundeservice@unipark.no.