Husordensregler

Vedtatt på ordinær generalforsamling 28.04. 2014 (punkt 2.2. revidert etter vedtak på ordinær generalforsamling 16.04. 2018)

Frydenberg borettslag er et andelslag der andelseierne i fellesskap – ikke OBOS – eier bygningene og tomten. Andelseierne er i fellesskap ansvarlige for at eiendommene holdes i god stand, og borettslagets omdømme er det beste.

Hver enkelt andelseier med familie er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene inneholder ikke bare plikter, de skal først og fremst sikre alle beboere et godt bomiljø med orden, ro og hygge i hjemmene.

 

1. Alminnelig ordensregler

1.2. Ingen må sette fra seg barnevogner, sykler, blomster, ski, søppel, sko eller lignende i oppganger, eller på noen måte blokkere rømningsveier.

1.3. Det må ikke settes kjøretøy eller lignende på gårdsplass eller veier i strid med de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser.

1.4. Balkongrekkverk og vinduer må ikke brukes til lufting av tøy eller sengeklær. Risting av tøy på balkonger, i trappeganger eller ut av vinduet er forbudt. Tørkestativ som benyttes på balkongen, må ikke være høyere enn rekkverket.

1.5. Det er ikke tillatt å benytte andre typer grill eller varmelamper enn elektriske på balkongene.

1.6. Flaggstenger, parabolantenner, varmelamper, markiser, balkongdekke, skilt og lignende må ikke settes opp uten styrets godkjennelse.

1.7. Dører til hovedinngang, vaskeri, loft og kjeller skal alltid være låst. Man skal ikke slippe inn uvedkommende som ringer på i oppgangen.

1.8. Lyset skal slukkes når man forlater kjeller og loft.

 

2. Regler om ro i leiligheter og på borettslagets område

2.1. Det skal være ro i leilighetene og på borettslagets område fra klokken 23.00 til 06.00.

2.2. Musikkøvelser, banking og boring kan bare skje i tidsrommet 08.00–20.00 mandag til fredag, og klokken 10.00–18.00 på lørdager.

2.3. Søn- og helligdager skal det være ro i leilighetene og på borettslagets område.

 

3. Dyrehold

3.1. Husdyr er i utgangspunktet ikke tillatt i Frydenberg borettslag. Dersom naboene gir skriftlig tillatelse og gode grunner ikke taler mot det, kan styret innvilge tillatelse til å holde husdyr etter skriftlig søknad.

3.2. Husdyreier må undertegne avtale om dyrehold i borettslaget, og plikter å rette seg etter offentlige vedtekter for hundehold også på borettslagets område.

3.3. Husdyreier er ansvarlig for skader og ulemper dyret medfører for eiendom og personer.

3.4. Berettigede klager på dyreholdet kan medføre plikt til å fjerne dyret/dyrene. Se også øvrige bestemmelser i husleiekontrakten.

 

4. Søppel og avfall

4.1. Søppelskurene skal kun brukes til husholdningsavfall og papir/papp. Papp skal brettes og pakkes flatt slik at det ikke opptar unødig plass.

4.2. Det skal kildesorteres i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser fra renovasjonsetaten.

4.3. Ved oppussing av leiligheter eller rydding av kjeller/loft skal dette avfallet ikke kastes i søppelskurene. Beboere plikter selv å kvitte seg med avfallet, eller høre med vaktmester om muligheten for å bestille en container.

4.4. Når borettslaget bestiller container, skal man følge regler for hva som kan kastes i denne.

 

5. Vaskeri og tørkeplasser

5.1. Beboere forplikter seg til å følge det til enhver tid gjeldende vaskerireglementet. Dette er tilgjengelig i vaskeriet og på borettslagets hjemmeside.

Vasketiden er delt inn i følgende økter. Strømmen kuttes kl. 23.00.

Mandag til søndag:

07.00–10.00

10.00–13.00

13.00–16.00

16.00–19.00

19.00–22.00

5.2. Utendørs tørkeplasser skal ikke brukes søn- og helligdager, 1. og 17. mai.
Tøy må ikke bankes eller henge utendørs etter klokken 19.00 dagen før søn- og helligdager. Retten til bruk av tørkeplassene følger vaskeritidene, med unntak av søndager da tørkeplassen ikke skal brukes.

 

6. Våtrom

6.1. Dersom det ikke er lagt godkjent membran, må det ikke dusjes direkte på baderomsgulv.

6.2. Sluk og grenrør må rengjøres hvert år.

6.3. Oppussing av våtrom skal utføres av offentlig godkjent foretak og i henhold til gjeldende lovverk.

 

7. Fremleie

7.1. Fremleie må søkes om via OBOS og godkjennes av styret. Utleier har fullt og helt ansvaret for at leietaker til enhver tid følger regler gitt av borettslaget, og står dermed ansvarlig for eventuelle overtredelser.

 

8. Meldinger og henvendelser

8.1. Meldinger fra borettslagets styre eller OBOS til andelseierne ved rundskriv eller oppslag gjelder på samme vis som husordensreglene.

8.2. Henvendelser angående husordensreglene skal skje skriftlig til styret, fortrinnsvis via e-post eller hjemmesidens kontaktskjema.