Dyrehold

Styret tar i mot søknader om å få lov til å anskaffe hund/katt. For at denne skal innvilges må beboer innhente uttalelse fra alle beboere i oppgangen, og ingen må ha innvendinger mot anskaffelsen. 

Hundeeier forplikter seg til å holde dyret i bånd på borettslagets eiendom, må undertegne avtale om hundehold med borettslaget, og plikter å rette seg etter de offentlige vedtekter for hundehold også på borettslagets område. Hundeeier er ansvarlig for skader og ulemper dyret medfører for eiendom og personer. Berettigede klager på dyreholdet kan medføre plikt til å fjerne dyret.