Avfallshåndtering

Husholdningsavfall skal kildesorteres før det kastes i avfallsskurene mellom blokkene. Alle posene kastes i avfallsskurene som er merket med restavfall.

 

Blå poser:


Plastemballasje. Skal være ren og tørr (skylles og tørkes).

Grønne poser:


Matavfall. Matrester generelt. Ikke hageavfall og bleier.

Vanlige poser:


Alt annet avfall. Bruk f.eks handleposer fra butikker (må skille seg tydelig fra de grønne og blå posene. Kiwi-poser må f.eks vrenges).

Husk å knyte posene med DOBBEL knute!

Papp og papir:

Kastes i avfallsskurene som er merket med papp og papir.

 

Glass- og metallavfall:

Kastes i eget returpunkt som er plassert ved nedgangen til t-banen, Grenseveien 11.

 Spesialavfall/farlig avfall:

Eks.rengjøringsmidler, maling, lakk,lim, sparkel, fugemasse, silikon, alle batterier, bilprodukter, spraybokser, insekt- og ugressmidler, løsemidler, bildekk – leveres på miljøstasjon som håndterer dette på en forsvarlig måte.

Elektronisk avfall:

Eks. El-avfall og lysstoffrør, datautstyr, tv, radio, telefoner, lamper/ledninger, hvitevarer.
Leveres gratis til forhandlere av slikt, for eksempel Elkjøp Carl Berner som ligger i Trondheimsveien 113.

 

Container

Fire ganger i året (februar, mai, august og november) har vi en container stående ved avfallsskurene. Den kommer første mandag i måneden og blir stående til fredag, om den ikke blir fylt opp før det. Denne er beregnet på ekstra avfall som oppstår
 på grunn av innflytting/utflytting/oppussing/rydding med mer. Containeren skal imidlertid ikke benyttes til å kaste hele kjøkkeninnredninger, sofaer osv. Dette må beboere selv kjøre bort til gjenvinningsstasjon. Husk at containeren er til for alle beboere, ikke for at en enkelt beboer skal fylle opp «hele» containeren på egen hånd.

Spesialavfall som faller inn under punktene ovenfor, skal ikke i containeren. Det medfører høye ekstrautgifter dersom slikt kastes i containeren.

Altså skal følgende IKKE KASTES i containeren (samme liste finner du på containeren):

  • Farlig avfall som olje, maling, lakk, løsemidler, plantevernmidler, andre kjemikalier, væsker og stoffer
  • Brann- eller eksplosjonsfarlige materialer
  • Blybatterier
  • Asbestholdige materialer
  • Organisk avfall som mat, dyreslakt, sprøyter og annet medisinsk avfall
  • Bildekk (leveres hos dekkforhandler)
  • EE avfall (elektrisk eller elektronisk avfall som forhandlere er pliktige til å ta i mot)
  • Hvitevarer

Ta kontakt med Franzefoss (som er vår containerleverandør) dersom du har spørsmål om hva som kan kastes i containeren. Deres telefonnummer er 67 15 18 30.

 

Gjenbruksstasjoner i nærheten:

Sofienbergparken minigjenbruksstasjon:

Helgesens gate 56-58

Telefon: 02 180

Mandag-fredag kl. 08.00-14.00

Tirsdag og torsdag også kl. 17.00-20.00

Les mer om blant annet hva som kan kastes her på: http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/leveringssteder_betingelser_for_avfall/sofienbergparken_minigjenbruksstasjon/

 

Haraldrud gjenbruksstasjon:

Brobekkveien 87, 0582 Oslo

Telefon: 02 180

Mandag-fredag kl. 07.30-19.30

Lørdag kl. 09.00-14.30

Les mer om blant annet hva som kan kastes her på: http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/leveringssteder_betingelser_for_avfall/haraldrud_gjenbruksstasjon/

 

Mer informasjon om avfallshåndtering finner du på:

http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/dette_vil_jeg_bli_kvitt_avfallstyper