Forfatterarkiv: Andreas Nilsson

Innkalling til generalforsamling 4. april kl. 18.00, Ola Narr 1

Styret i borettslaget ønsker på denne måten å innkalle alle andelseiere til årets ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes torsdag 4. april kl. 18.00 i lokalet med adresse Ola Narr 1.

Generalforsamlingen kommer som vanlig til å behandle årsrapport og årsregnskap for 2018, og dessuten tre innkomne forslag vedrørende utearealene, kameraovervåking av indre gårdsrom og forslag om å si opp rammeavtale med Markisemannen. I tillegg skal det velges nytt styre. Styreleder gjennom fem år tar ikke gjenvalg grunnet at han har flyttet fra borettslaget. Tre av fire styremedlemmer tar heller ikke gjenvalg.

Nytt for i år er at sakspapirene til generalforsamlingen sendes ut digitalt til alle som har samtykket til digital kommunikasjon fra OBOS. Dette innebærer at ca. halvparten av alle andelseiere vil få sakspapirene sendt per e-post. Har du ikke mandag 25. mars mottatt disse dokumentene, må du henvende deg til vår forretningsfører i OBOS, Morten Wiker Røstengen, (morten.wiker.rostengen@obos.no eller telefon 22 86 55 00) slik at din e-postadresse kan oppdateres og du kan få tilsendt sakspapirene på nytt.
Har du ikke samtykket til digital kommunikasjon, vil sakspapirene bli sendt til deg i posten. Vi anslår at du får dokumentene i dag fredag 22. mars eller mandag 25. mars.

Har du ikke mottatt dokumentene mandag 25. mars tar du kontakt med Morten på e-posten ovenfor.

Ønsker du sakspapirene i papirform til tross for at du har samtykket til digital kommunikasjon, sender du en e-post til Morten, som ordner med en papirkopi til deg.

Vi håper at vi ses på generalforsamlingen den 4. april!

Med vennlig hilsen
styret

Valg av tillitsvalgte

Ved årets ordinære generalforsamling den 4. april skal det velges tillitspersoner i borettslaget.

Valgkomiteen søker personer til følgende verv:
• Styreleder for 1 år
• 1-2 styremedlemmer for 2 år
• 1-2 styremedlemmer for 1 år
• 2-4 varamedlemmer for 1 år
• 3 medlemmer til valgkomiteen for 1 år
• 1 delegert med vara til obos generalforsamling for 1 år

Tidsbruk for tillitsvalgte:
• Delta i styremøte en gang per måned, møtefri i juli (ca. 1-2 timer)
• Styreleder / nestleder (nødvendig tid)
• Øvrige styremedlemmer (ca. 1-2 timer per uke)
• Varamedlemmer møter ikke på styremøtene

Styremedlemmers verv er honorerte.

Interesserte og engasjerte beboere bes kontakte valgkomiteen innen 3. februar 2019.

Spørsmål og eventuelle forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder Kristin Sliper, på e-post sliperk@msn.com.

Ordinær generalforsamling 2019

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan
utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Frydenberg Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 4. april 2019.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende
senest 3. februar 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av
generalforsamlingen må det:
– gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
– formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til post@frydenbergborettslag.no. Du kan også levere ditt forslag i styrets postkasse i oppgang 11 E.

Med vennlig hilsen
styret

Valg av tillitsvalgte

Ved årets ordinære generalforsamling skal det velges tillitspersoner i borettslaget.

Valgkomiteen søker kandidater til følgende verv:

  • Styreleder for 1 år
  • 2 styremedlemmer for 2 år
  • 4 varamedlemmer for 1 år
  • 3 medlemmer til valgkomiteen for 1 år
  • 1 delegert med vara til obos generalforsamling for 1 år

Tidsforbruk for tillitsvalgte:

  • Delta i styremøte en – to ganger per måned (ca. 2-3 timer)
  • Styreleder / nestleder (nødvendig tid)
  • Øvrige styremedlemmer (ca.2 timer per uke)
  • Varamedlemmer møter ikke på styremøtene

Styremedlemmers verv er honorerte.

Interesserte og engasjerte beboere bes kontakte valgkomiteen innen 4. Februar 2018.

Valgkomiteen består av:
Kristin Sliper 9D (leder), Per Børmarken 9B og Faiza Ahmed 9C.
Spørsmål og eventuelle forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder, på e-post sliperk@msn.com eller telefon 905 98 815.

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen i Frydenberg borettslag
9. januar 2018

God jul og godt nytt år

I forbindelse med jul og nyttår ønsker styret å informere om følgende:

Ferieavvikling
Vaktmester har siste arbeidsdag før jul fredag 22. desember og er deretter tilbake på jobb onsdag 3. januar 2018. Vaskekort vil under vaktmesters friperiode kun fylles på fredag 29. desember. Vi oppfordrer derfor alle som trenger å fylle på sitt vaskekort til å gjøre det før vaktmester går ut i ferie.

Brannsikring
Jul er høysesong for brann, og det er derfor viktig at du husker å sjekke brannslukkingsapparatet ditt og skifte batteri i røykvarsleren. Styret har i eget skriv informert om dette, og vi minner deg som ennå ikke har skiftet batteri og signert listen i oppgangen om å gjøre dette.
Vi ber deg også om å ta en ekstra runde i leiligheten og sjekke at alle lys er slukket. Sammen kan vi bidra til en sikrere hverdag.

Henvendelser til styret
Ønsker du kontakt med styret i løpet av jul og nyttår, ber vi deg om å benytte kontaktskjema på hjemmesiden, alternativt sende en e-post til post@frydenbergborettslag.no.

Haster din henvendelse, ber vi deg om å sende en sms til styreleder. Kontaktinformasjon finner du på oppslagstavlen i oppgangen.

Vi ønsker deg og dine en hyggelig førjulstid!

Med vennlig hilsen
styret i Frydenberg borettslag
14.12.17

Retningslinjer ved oppussing av andel

Vi har mange andeler og mange beboere, og mange av dere liker å pusse opp. Det er viktig med jevnlig vedlikehold av andelen man bor i, men dessverre er det slik at ikke alle respekterer husordensreglene eller naboer som ønsker ro. Styret har derfor vedtatt retningslinjer ved oppussing. Du finner retningslinjene under fanen «Nyttig for beboere – Retningslinjer ved oppussing av andel» eller gjennom å klikke her.

Retningslinjene er en sammenfatning av de reglene som allerede er nedskrevet i borettslagets vedtekter, husordensregler og andre regler i ulike forskrifter.

Brudd på retningslinjene er å se på som brudd på borettslagets vedtekter og husordensregler, og følges opp av styret på lik linje med tidligere.

Styret i Frydenberg borettslag
05.12.17

Sommer og ferieavvikling

Sommer innebærer ferieavvikling for vår vaktmester og for styrets medlemmer. Her kommer kortfattet informasjon om hva som skjer i sommer.

Vår vaktmester avvikler ferie i uke 26-27 (26. juni – 9. juli) og uke 30-31 (24. juli. – 6. august).
Dette gjør at styret blant annet er ansvarlig for påfyll av vaskekort disse ukene. Påfyll av vaskekort vil skje onsdager og fredager.

Skulle noe uforutsett og/eller prekært skje, må dere ta kontakt med styreleder Andreas på
telefon 942 64 547.
I uke 25 og 26 (19. juni – 2. juli) må dere ta kontakt med nestleder Hans-Christian på telefon
473 28 487.

Etter vedtak på generalforsamlingen i vår kommer vi som i fjor til å heise regnbueflagget under Oslo Pride, 28. juni – 2. juli.

Vi minner om at det kun er lov til å bruke elektrisk grill på balkongene.

Med ønske om en god sommer!

Styret
12.06.17

Årets priser på markiser, skillevegger og balkongtrekk

Styret har inngått en rammeavtale med Markisemannen om levering av markiser til borettslaget. Informasjon om dette er delt ut til alle andelseiere.

Styrets vedtak om inngåelse av rammeavtale innebærer at alle andelseiere kun gis adgang til å til å bestille markiser, balkongtrekk og skillevegger fra Markisemannen. Valg av profil er også bindende for alle andelseiere. Valget innebærer at beboere som ønsker å gjenbruke gammel markise må bestille ny duk i valgt profil.

For mer informasjon om priser og produkter viser vi til informasjonen som er delt ut. Vi oppfordrer også til besøk på Markisemannens hjemmeside.

Bestiller du før den 1. april 2016 dekker borettslaget kostnad for kran/lift, på lik linje med i fjor.

Finner du ikke informasjonen som er delt ut kan du laste ned den her: Frydenberg BRL prisinfo beboere 2016

Med vennlig hilsen,
Styret
16.03.16

Informasjon om markiser, balkongtrekk og skillevegger til balkongene

Styret har inngått en rammeavtale med Markisemannen om levering av markiser til borettslaget. Informasjon om dette er delt ut til alle andelseiere.

Styret har valgt en profil på markiser, balkongtrekk og skillevegger. Det er satt opp en fargeprøve av valgt duk på oppslagstavlen i hver oppgang.

Styrets vedtak om inngåelse av rammeavtale innebærer at alle andelseiere kun gis adgang til å til å bestille markiser, balkongtrekk og skillevegger fra Markisemannen. Valg av profil er også bindende for alle andelseiere. Valget innebærer at beboere som ønsker å gjenbruke gammel markise må bestille ny duk i valgt profil.

For mer informasjon om priser og produkter viser vi til informasjonen som er delt ut. Vi oppfordrer også til besøk på Markisemannens hjemmeside.

Finner du ikke informasjonen som er delt ut kan du laste ned den her: Frydenberg BRL Rammeavtale og prisinfo beboere

Mvh,
Styret
16.04.2015

Bruk og møblering av balkonger

Våren er i gang, og styret ønsker derfor å minne om reglene for bruk og møblering av balkonger.

 Borettslagets husordensregler punkt 1.4 til 1.6 omhandler bruk av balkonger:
«1.4 Balkongrekkverk og vinduer må ikke brukes til lufting av tøy eller sengeklær. Risting av tøy på balkonger, i trappeganger, eller ut av vinduet er forbudt. Tørkestativ som benyttes på balkongen må ikke være høyere enn rekkverket.

1.5 Det er ikke tillatt å benytte andre typer grill eller varmelamper enn elektriske på balkongene.

1.6 Flaggstenger, parabolantenner, varmelamper, markiser, balkongdekke, skilt, og lignende må ikke settes opp uten styrets godkjennelse.»

 Det er ikke tillatt å montere blomsterkasser på utsiden av rekkverket. Hvis det skal settes opp blomsterkasser, så skal disse monteres på innsiden av rekkverket.

Når det gjelder brannbalkongene, så skal det ikke stå gjenstander lenger ut enn 60 cm fra ytterveggen. Dette ettersom de ytterste 60 cm er rømningsvei. Styret kommer som et ledd i HMS-arbeidet til å utføre jevnlige og uanmeldte kontroller av at dette overholdes.

På grunn av forsinkelser hos Balkongbygg, har borettslaget ikke fått brukstillatelse og ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten. Styret ber om at alle benytter balkongene med forsiktighet. All bruk skjer på eget ansvar.

Styret arbeider for tiden med tilbud på dekke til rekkverket på frittstående balkonger og markiser. Det skal kun benyttes markiser og dekker i overensstemmelse med styrets beslutning. Vi arbeider også med å innhente tilbud på dekke til gulvet på de buede balkongene 1., 2. og 3.etasje i 9 E og 9 F.

Med vennlig hilsen,
Styret i Frydenberg borettslag
16.03.15