Forfatterarkiv: anettewahlstrm

Rørarbeider i området

TT-teknikk har igjen varslet arbeider på avløpsrør i det kommunale nettet i vårt område. Arbeidene vil foregå 19.–20. april klokken 19.30–06.00. I arbeidsperioden vil avløpet vårt bli sperret.

Dette er arbeider som ikke påvirker vanntilførsel til gården.

I forbindelse med dette ønsker vi å informere om følgende:

1.  Fellesvaskeriet stenges kl. 19.00 den 19. april. Det innebærer at det ikke vil være mulig å kjøre vaskemaskiner etter den tid.

2.  Vi ber alle beboere om ikke å bruke oppvaskmaskin eller vaskemaskin i leiligheten i tidsrommet arbeidene foregår.

3.  Vi ber alle beboere om å prøve å ikke ha vann rennende over en lengre periode – f.eks. ikke å dusje i tidsrommet arbeidene foregår.

4.  Vi ber alle beboere om å unngå å trekke ned på toalettet (med mindre det er strengt nødvendig) i tidsrommet arbeidene foregår.

Det vil ikke bli satt ut toaletter i gården.

Hvis vi alle prøver å huske – og følge – disse instruksene, kommer arbeidene ikke til å skape noen problemer hos oss.

Vi må til slutt bare beklage at denne informasjonen kommer kun to dager i forkant av arbeidene, men vi har heller ikke fått beskjed tidligere. Styret kommer til å følge opp saken, da vi syns dette er altfor kort varsel. Dessverre er det ikke stort vi kan gjøre med dette, ettersom det her gjelder utbedring av de offentlige rørene og ikke rørene i vårt borettslag.

Med vennlig hilsen styret,  17. april 2018

Rørarbeider i området

TT-teknikk har varslet arbeider på avløpsrør i det kommunale nettet i vårt område. Arbeidene vil foregå 5.-6. april klokken 19.30–06.00. I arbeidsperioden har de varslet at avløpet vårt vil bli sperret.

Dette er arbeider som ikke påvirker vanntilførsel til gården.

I forbindelse med dette ønsker vi å informere om følgende:

1.  Fellesvaskeriet stenges kl. 19.00 den 5. april. Det innebærer at det ikke vil være mulig å kjøre vaskemaskiner etter den tid.

2.  Vi ber alle beboere om ikke å bruke oppvaskmaskin eller vaskemaskin i leiligheten i tidsrommet arbeidene foregår.

3.  Vi ber alle beboere om å prøve å ikke ha vann rennende over en lengre periode – f.eks. ikke å dusje i tidsrommet arbeidene foregår.

4.  Vi ber alle beboere om å unngå å trekke ned på toalettet (med mindre det er strengt nødvendig) i tidsrommet arbeidene foregår.

Det vil ikke bli satt ut toaletter i gården.

Hvis vi alle prøver å huske – og følge – disse instruksene, kommer arbeidene ikke til å skape noen problemer hos oss.

Med vennlig hilsen styret,  2. april 2018

Påminnelse

Styret minner om at styreleder ikke er tilgjengelig i perioden 12. februar til 11. mars. Ønsker du kontakt med styret, kan du sende e-post til post@frydenbergborettslag, eventuelt ringe nestleder Hans-Christian Eknes på telefon 473 28 487.

Get-nedetiden forrige tirsdag

Tirsdag 30. januar opplevde vi dessverre at alle signaler fra Get falt ut. Dette skyldtes en kortslutning i systemet. Leveransen til oss er sammenkoblet med sameiet nedenfor (Grenseveien 7, Frydens gate 2 og Trondheimsveien 111), og problemet viste seg å være en feilaktig koblet skjøt på loftet i Trondheimsveien 111. Denne kortslutningen ble rettet opp, og etterpå måtte systemet startes på nytt. Dette tok beklageligvis litt tid, da det var mange punkter som måtte sjekkes. Da systemene hos oss var oppe og gikk, måtte hver enkelt oppgangs signaler sjekkes, og på noen steder måtte sendere restartes. 
Det ble også klart at Get aldri har fått nøkler til gården, noe som gjorde at prosessen med å få adgang overalt der de behøvde, tok lengre tid enn normalt.

Styret og Get er i kontakt angående adkomst i fremtiden.

Når det gjelder Get og avtalen med borettslaget, er denne ikke noe vi kommer til å bryte. En oppsigelse nå ville innebære store kostnader i form av at vi da hadde vært nødt til å kjøpe oss ut av avtalen.

Get leverer internett, tv og telefoni til borettslaget som hovedleverandør, men vi har både HomeNet og Get som kan levere internett til alle andeler. Du som beboer står fritt til selv å velge leverandør.

Signeringsrunde mandag 5. februar

I forbindelse med den årlige utdelingen av nytt batteri til røykvarslerne ba vi alle beboere om å skifte batteri, sjekke brannslukningsapparatet og deretter signere på listene på oppslagstavlene i inngangspartiet. Fristen for dette var 31. desember 2017. Det er fremdeles noen få av dere som ikke har signert. Før vi kan ta ned listene, må vi forsikre oss om at alle har fulgt prosedyrene i henhold til brannforskriftene.

Mandag 5. februar vil representanter fra styret derfor ta en runde og ringe på til de beboerne dette gjelder.

Vi tar signeringsrunden fra kl. 19 mandag kveld, og ber om at dere enten signerer på listene før den tid, er hjemme når vi ringer på eller tar kontakt med oss.

Med vennlig hilsen styret

Årskontroll av brannvarslingsanlegget

Til informasjon så er det straks tid for den årlige kontrollen av vårt felles brannvarslingsanlegg. Firmaet vi har serviceavtale med, Elektro-Nytt AS, vil da komme og teste alt utstyr som er tilknyttet brannsentralen. De har ikke behov for tilgang til leilighetene.

Tidspunkt for kontrollen er onsdag 7. februar kl. 10-15.

Vaktmester vil sette opp oppslag om dette på alle inngangsdører fredag 2. februar. Der vil dere også få kontaktopplysninger til Elektro-Nytts montør dersom noen skulle ha spørsmål vedrørende årskontrollen.

Med vennlig hilsen styret

Ordinær generalforsamling 2018

Det vises til borettslagslovens § 7-4: «Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.»

Frydenberg borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 16. april 2018.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 4. februar 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag kan leveres i styrets postkasse (i oppgang 11E) eller sendes på e-post (post@frydenbergborettslag.no).

Med vennlig hilsen styret i Frydenberg borettslag
15.01.18