Forfatterarkiv: anettewahlstrm

Økning i felleskostnader

Som varslet i brev sendt til alle andelseierne 28. desember 2018 kommer felleskostnadene til å øke med 4 % fra 1. februar 2019. Kapitalkostnad for balkong påvirkes ikke av denne endringen.

Bakgrunnen for justeringen er en kraftig økning i de kommunale avgiftene. Kommunen har for 2019 økt avgift for vann og avløp med 9,5 %, og avgift for renovasjon med 8,8 %. I tillegg har kostnadene for borettslagets forsikring, fyring og lån steget.

I brevet informerte OBOS også om at nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

Med vennlig hilsen
styret

Nytt parkeringsselskap

Nytt parkeringsselskap og nye regler fra og med 1. juli 2018

Styret har i løpet av de siste årene mottatt en mengde henvendelser angående parkeringsreglene i gården. Vi har også hatt et parkeringsselskap som ikke har fulgt opp reglene på en god nok måte. Styret har derfor sagt opp avtalen med nåværende parkeringsselskap, og inngått ny avtale med et nytt selskap.

Parkeringsreglene i gården vil stort sett være de samme som tidligere, men det nye selskapet kommer til å følge opp reglene på en bedre måte. Parkeringsreglene ligger på borettslagets nettsider, under fanen «nyttig for beboere – parkering».

I forbindelse med overgang til nytt selskap kommer det noen små endringer i reglene, og dette er av hensyn til fremkommelighet og ivaretakelse av alle beboeres helse, miljø og sikkerhet (HMS).

  1. Det blir satt opp nye skilter med viktig informasjon om parkering. Det er ditt ansvar som beboer å overholde reglene, ellers risikerer du bot.
  2. Styret har satt ut oppfølging av reglene til et parkeringsselskap, og det er dem du må forholde deg til ved en eventuell bot. Styret vil ikke kunne fungere som noen mellommann her.
  3. Det vil kun være lov å ha bilen sin ved oppgangen i maks 30 minutter. Det er også krav om at det skal være synlig aktivitet rundt bilen. Det er dessverre for mange beboere som bruker innkjørslene som parkering. Unngå for øvrig også å sette bilen på gresset, da dette ødelegger plenen.
  4. Det er ikke lov å stoppe på plassen ved t-banenedgangen (kortsiden 11 A). Ved tømming av restavfall vil biler her føre til at de kjører videre uten å tømme hos oss. Her må man som beboer i 9 F og 11 A bruke plassen nedenfor ved bommen mellom 9 E og 9 F.
  5. Det vil ikke lenger bli gjort unntak for parkering i lengre tid enn 30 minutter (foruten ved inn- og utflytting). Dette innebærer blant annet at håndverkere og liknende ikke lenger kan stå parkert ved døren til den oppgangen de utfører arbeider i.

Spørsmål om avtalen samt henvendelser angående ev. bot rettes direkte til Unipark AS, telefon 918 43 000, e-post kundeservice@unipark.no.

Med vennlig hilsen styret

Dugnad, farlig avfall og sykkelrydding

Dugnad 8. mai kl. 17.30

Årets første dugnad blir arrangert tirsdag 8. mai kl. 17.30. Oppmøte er utenfor vaktmesters kontor ved 11 C/D. Etter at vi har jobbet sammen i noen timer, blir det tradisjonen tro servert grillmat og drikke. Vi håper å se mange av dere på dugnaden!

EE-avfall og farlig avfall

Borettslaget har i år bestilt kasser for levering av EE-avfall (småelektrisk) og annet farlig avfall. Hva som regnes som farlig avfall og hva du kan levere i kassene, er slått opp på kassene.

Grå beholdere til innsamling av farlig avfall er utstyrt med hengelås med kode. Koden finner du på oppslag i din oppgang. For å åpne låsen må koden stilles inn, og så må man klemme låsebøyla inn i låsehuset. Kassene blir stående til og med tirsdag 15. mai.

Sykkelrydding

Alle sykler parkert i gården er blitt merket med blå teip på styret – og du som eier må fjerne merkingen for å vise at sykkelen er i bruk.

Hvis merkingen ikke er fjernet før dugnaden tirsdag 8. mai, vil sykkelen bli fjernet.

Vi ber alle som parkerer sykkelen sin i gården om å bruke sykkelstativ eller
sykkelskur. Sykler som låses fast andre steder i gården, blir fjernet fortløpende.

Med vennlig hilsen
styret
2. mai 2018

Rydding av sykler

Årets priser fra Lunex AS/Markisemannen

Våren er kommet, og vi har fått oppdaterte priser på markiser og balkongtrekk fra Lunex AS/Markisemannen. Vi gjør spesielt oppmerksom på at borettslaget vil dekke kostnader for oppløft, eventuelt kranbil, for alle bestillinger som er registrert innen 13. mai 2018.

Med ønske om en lang og strålende utesesong med akkurat passe mengder sol og skjerming!

Hilsen styret