Innendørs sykkelparkering er åpnet og klar for bruk!

Nå er det klart for å parkere sykler innendørs, i den tidligere vaktmestergarasjen mellom 11D og 11C. Husk å låse døren etter hver gang, slik at vi ikke opplever flere sykkeltyverier. Nøkkelen er den samme som til hovedinngangen.

Merk at denne parkeringen er forbeholdt til de som aktivt sykler, og skal ikke brukes som oppbevaring av sykler som ikke er i bruk.