Informasjonsskriv november 2020

Container

Denne uken (første uken i november) er containeren her igjen. Styret minner om regler for avfall i denne, og ber innstendig om at alle følger dette slik at borettslaget (=vi alle sammen) slipper unødige bøter relatert til feilhåndtering av avfall. Hva som kan kastes og ikke i containeren står på våre hjemmesider. 

Internett

Styret ser nå på en avtale med kun internett (fiber) fra OBOS, fordi det sparer penger for de fleste. Av spørreundersøkelsen i september ser vi at 2/3 av beboere kun ønsket internett, og ikke TV, i borettslagets grunnpakke. Som en konsekvens av dette kan det bli noe dyrere for de som ønsker både Internett+TV, men de som ønsker kun Internett kan få redusert utgiftene sine kraftig per måned. 

Julebelysning

Siden vi er i oppstartsfasen av oppussingen av utearealet, blir det ikke noe stort juletre og julegrantenning i år. Det vil heller ikke bli korps og en sosial kveld ute, grunnet korona. Styret ønsker likevel å pynte til jul foran hver oppgang.

Vinduer/Balkongdører

Flere beboere melder om balkongdører eller vinduer som ikke fungerer som de skal, og styret ønsker derfor å kartlegge hvilke leiligheter dette gjelder slik at vi kan bestille befaring og få en total oversikt. Hvis dine vinduer eller balkongdør ikke fungerer som de skal, send en epost til post@frydenbergborettslag.no med problemet du opplever eller om du har behov for hjelp til justering eller lignende. Gi samtidig beskjed om det gjelder nye eller gamle vinduer/dører.

Uteareal

Oppstart er dessverre igjen forsinket, siste beskjed styret har mottatt er at alt er godkjent av Oslo Kommune innen 3 uker og at Moderne Uterom endelig kan begynne arbeidet på utearealet da.

Status hittil: Entreprenøren fra Moderne Uterom har utarbeidet en tiltaksplan for forurenset grunn i borettslaget etter krav fra Plan- og bygningsetaten. Tiltaksplanen har nå vært til vurdering hos etaten som har brukt sin interne tidsfrist fullt ut, og styret har blitt informert om at planen mangler noen opplysninger som de trenger for å gjøre sine endelige vurderinger. Moderne Uterom har derfor revidert tiltaksplanen og oversendt denne til ny vurdering, og håpet er at planen blir godkjent innen tre nye uker. Vi beklager at dette tar mye lenger tid enn forventet, men det er dessverre ikke så mye vi får gjort fra eller til. Vi kommer tilbake med mer info til dere så fort dette foreligger.

Dette betyr dessverre også at sykkelparkering utsettes. Dette er det første vi har på prioriteringslisten når vi kommer i gang med arbeidet, men enn så lenge beklager vi forsinkelsen og takker for tålmodigheten.

Innendørs sykkelparkering i vinter

Styret håper at vi kan tilby midlertidig sykkelparkering innendørs (i vaktmestergarasjen mellom 11C og 11D) i uke 49.

Brannvern

Styret ser på muligheten for å gjennomføre en brannøvelse vinter, med oppstilling i Frydens gate, når det er forsvarlig med tanke på smittevern og situasjonen vi er i. I mellomtiden oppfordrer vi alle beboere til å lese informasjonen om brannvern på våre hjemmesider, slik at alle vet rutinene for hva vi skal gjøre hvis brannalarmen går og det oppdages brann.

Til info så er brannalarm i leilighetene er ikke koblet til fellesanlegget, og fellesanlegget er ikke koblet til brannvesenet. Derfor er det viktig at vi agerer raskt dersom brannalarmen i fellesområdene går. Styret ønsker å ha én brannansvarlig i hver oppgang. Er du interessert i å bidra med dette, kontakt styret på mail post@frydenbergborettslag.no .

Trenger du assistanse dersom det begynner å brenne? Gi beskjed til styret, enten via epost (post@frydenbergborettslag.no) eller via postkassen til Vaktmester mellom 11C og 11D.

Brannvarslerens dag 1. desember

Styret minner om at alle beboere er pliktet til å ha monterte og fungerende røykvarslere i leilighetene sine, og at alle brannslukningsapparat må være lett tilgjengelig i leiligheten. 1. desember er det brannvarslerens dag, og i den forbindelse deler vaktmester ut batterier til røykvarslere til alle – så benytt anledningen til å teste/skifte batteri.

Kjæledyr og brannsikkerhet

Alle som har registrert sine kjæledyr vil motta et klistremerke som skal festes på døren. Dette bruker brannvesenet for å finne og redde ut kjæledyr ved eventuell brann.

Rengjøring av sikringsskap + nøkler

I oktober ble det gjennomført en sikker rengjøring av absolutt alle sikringsskap i borettslaget. Det er viktig at alle sikringsskapene til enhver tid er lukket, slik at eventuell brann i sikringsskapet ikke sprer seg. Savner du nøkkel til sikringsskapet ditt, send en epost til styret så vil vi sørge for at du får ny nøkkel. 

Digital kommunikasjon

Styret ønsker å øke andelen av digitalt samtykke fra beboere. Dette for å lettere kunne sende ut informasjon og dele viktig info raskt (både på SMS, mail og Vibbo).

Vibbo er vår/OBOS’ portal som gjør det enkelt å kommunisere med alle som bor i borettslaget. Styret ønsker at så mange som mulig (les: alle) registrerer seg her. Det gjøres på 1-2-3 via https://vibbo.no

For deg som samtykker vil blant annet årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver), brev og fakturaer bli sendt pr e-post til deg som eier, og både eiere og beboere kan motta varslinger på SMS. Styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og samtidig også redusere bruken av papir. Opplysningene dine er trygge hos OBOS og vil ikke bli brukt til andre formål enn kommunikasjon mellom deg som eier/beboer og OBOS eller styret i borettslaget. 

Varme i radiatorer

Varmen ble satt på i september. Husk å lufte radiatoren din om du hører susing i rørene. 

Se oppslag i oppganger eller på nettsiden til borettslaget: http://www.frydenbergborettslag.no