Oppgradering av uteareal – Teknisk plan

Som lovet på dugnaden i august vil vi her legge ut søknadstegningen for oppgraderingen av utearealene våre:

Merk at tegningen ikke er oppdatert, så dette er kun en illustrasjon. Under følger en oversikt over hva som skal gjøres på de ulike områdene.

Grøntareal bak nr 11: 

 • Etablere en urban humlehage der det i dag er plen, med engblomster og vekster som virker positivt for humler, bier og andre pollinerende insekter i byen

Grøntareal mellom 9 og 11: 

 • Søppelhåndtering blir som før
 • MC-parkering flyttes til ved siden av Elbil-parkering
 • To nye grillområdet på samme solrike sted som det har vært tidligere, med grønnsakshage og frukttrær som er til glede og nytte for alle beboere
 • Hele grøntområdet nederst ved nummer 9 vil fylles opp med fyllmasse (gjenbruk fra andre steder på utearealene våre) og plenen ved flaggstangen vil bli flatere slik at vi får et større/flatere bruksområde her.  
 • Der tidligere vognskur har vært vil det bli plass til en sittegruppe med pergola
 • Nederst ved nummer 9 vil det bli mulighet for sykkelparkering (perfekt for besøkende og kortere ærend)
 • Det vil også bli satt opp lignende sykkelparkering på utsiden langs 11
 • Hekken øverst på plenen mot 11 vil flyttes helt ut til asfalten og steinene fjernes. Dette medfører mindre vedlikehold når det kommer til plenklipp.
 • Ny beplantning og trær, samtidig som de store, gamle trærne og flere frukttrær vil beholdes
 • Nye gjennomgående trapper med rekkverk mellom 9 og 11, hvorav hovedtrappen vil ha varmekabler slik at den er trygg å bruke om vinteren

Grøntareal foran nr 9:

 • Det vil bli bygget et innendørs og låsbart sykkelskur på grøntarealet mot Grenseveien
 • Nytt gjerde og hekk rundt hele grøntarealet, inkludert lavt gjerde mot Grenseveien (som ligner naboens på motsatt side av veien)
 • Drivhus vil bli plassert helt til venstre der solforholdene er gode
 • I hjørnet innerst til høyre vil det være mulighet for egen urban kjøkkenhage 
 • Gamle røtter og trestumper vil fjernes, etablering av ny sosial sone på plenen
 • Ingen stier vil gå nær balkonger slik som anvist på tegning. Det vil bli etablert en gjennomgående gangsti, men denne skal ikke være til sjenanse for beboere med balkong på lavere plan
 • Det vil bli etablert en gangsti fra Grenseveien 9F direkte til hagen/grøntarealet, slik at denne oppgangen blir mer integrert i borettslaget. Inngangsparti her vil dessuten bli oppgradert
 • Bærbusker vil bli plantet til venstre for nummer 9, der det i dag er sykkelparkering
 • Petanquebane istedenfor sandkasse, sosiale soner som innbyr til samling og aktivitet

Annet:

 • Ny og bedre belysning over hele området, og spesielt langs trapper og ved søppelskur
 • Ny møblering på fellesarealene
 • Nytt vognskur vil være ved nåværende vaktmestergarasje
 • Robotklipper vil bli installert på begge grøntarealene
 • Automatisk vanningssystem som sørger for riktige vanningsforhold, og medfører at vi har en 3 års garanti på alle nye planter/vekster
 • Vannuttak for drivhus og sosiale soner
 • Strømuttak ved drivhus og for julebelysning
 • Innendørs sykkelparkering i «vaktmestergarasjen» mellom 11C og 11D
 • En ekstra parkeringsplass for beboere ved der der i dag er trapp opp mot Fysio. Resterende elbil- og parkering blir som før (ref. vedtak på ekstraordinær generalforsamling)
 • Varmekabler i asfalt i nedoverbakken mellom 11F og Fysio/Elbilparkering, slik at det er trygt å ferdes her om vinteren
 • Betongsokkel for flaggstang og flaggstang bevares slik det er i dag

I tillegg vil styret se på behov for midlertidig sykkelparkering gjennom hele byggeprosessen, dersom det er behov blant beboere for dette. Prosjektet med å renovere vaktmestergarasje om til sykkelskur vil bli prioritert.

Ikke inkludert i dette prosjektet, men noe styret ønsker å se på muligheter for ved en senere anledning:

 • Elektrisk port og gjerde mot Grenseveien/T-banen (ala det våre naboer i Sameiet Grenseveien har). Dette for å hindre gjennomgang av både bilister, syklister og fotgjengere, skape en mer intim «bakgård» som er vår egen, forhindre urinering etc. Dette vil være en port som avgrenser borettslaget vårt, samtidig som den er enkel å åpne for de som har kode (renoveringsetat, ambulanse, utrykningskjøretøy, beboere). Gangporten vil være som på Ola Narr, uten kode, men vil forhåpentligvis sørge for generelt mindre gjennomgangtrafikk.
 • Port for Brannbil/Innkjøring hage ved 9F