Viktig melding for alle med sykkel:Alle beboere med sykkel må fjerne sine sykler i og utenfor sykkelskuret innen dugnaden 11. august 2020. Har du ikke anledning til å fjerne sykkelen din i tide, fjernes den av styret – og vi sørger for at den oppbevares trygt frem til du har anledning til å hente den.


På dugnaden vil sykkelskuret rives. Nytt sykkelskur skal stå klart på senhøsten 2020. I en periode vil det dessverre bli litt vanskeligere å parkere sykkelen sin i borettslaget, og vi oppfordrer alle til å parkere sykkelen i boden, eller på sykkelparkeringer andre steder i nabolaget.


Styret jobber med å finne midlertidige og rimelige sykkelparkeringsløsninger, blant annet vil det bli prioritert å rydde ut og klargjøre verkstedet til vaktmester i løpet av september, slik at sykler snart kan parkeres her (mellom 11C og 11D). I mellomtiden håper vi på forståelse for at det vil bli noe utfordrende et par måneder. Ta kontakt med styret dersom du har noen spørsmål.