Informasjonsskriv juli 2020

Fremdrift utearealer

Våre nye utearealer begynner endelig å ta form (på papiret), og arbeidet begynner i august. Styret ser på muligheter for å pusse opp vaktmestergarasjen mellom 11C og 11D og gjøre den om til sykkelparkering. Deretter starter gravingsarbeid mellom 9 og 11 for å gjøre ferdig dette området først, for så å starte på utearealene foran 9. Mer detaljert info kommer straks det foreligger fra entreprenør. 

Dugnad

Tirsdag 11. august kl 18:00

I forbindelse med oppstart av oppgradering av utearealene, ønsker styret å samle beboere til en hyggelig kveld kombinert med praktisk jobb/dugnad hvor vi klargjør utearealet for videre arbeid. Vi skal blant annet rive sykkelskur og vognskur, fjerne planter og busker med mer. Dette er kostnadsbesparende tiltak, slik at vi selv kan gjøre denne jobben fremfor å betale ekstern arbeidskraft for å gjøre dette. Vi håper derfor så mange som mulig har anledning til å møte opp. Det vil også bli utdeling av premier fra den individuelle dugnaden i mai samme kveld.

Dyrehold

Styret har registrert at det er mange hunder og katter i borettslaget som det ikke er søkt om. Dette bryter mot husordensreglene og kan, som ytterste konsekvens, medføre til at beboer må fjerne dyret dersom dyret medfører skader og ulemper på eiendom og personer (som for eksempel støy, ekskrementer som ikke blir plukket opp eller ikke ha dyret i bånd). 

Årsaken til at man må søke om husdyr har to hovedgrunner; styret ønsker å ha en oversikt over alle husdyr i tilfelle brann i gården. Den andre grunnen er at byggets ventilasjon gjør at hår fra hunder og katter enkelt flyttes mellom etasjene i oppgangene. Er det en beboer som har allergi kan dette utløse store problemer. Vi oppfordrer derfor alle beboere som har husdyr, og som ikke søkt om dette til styret, å gjøre dette omgående. Søknadsskjema finner du på borettslagets nettside under rubrikken ”Nyttig for beboere”.

SSG – Rammeavtale for elektrotjenester

Styret har fremforhandlet en rammeavtale på elektrotjenester med elektrofirmaet SSG Norge AS. Rammeavtalen kan benyttes både av borettslaget og den enkelte beboer. SSG har utarbeidet en webtjeneste der du selv kan gå inn og bestille de elektrotjenestene du måtte ønske. Første runde med bestilling av stikkontakter til balkong ble tatt godt i mot av beboere. Bestillingsløsningen finner du her (https://ssg.ctmlyng.no/) samt på vår Facebookside og nettside.

Brannvern 

Etter hendelsene med brannalarm i juni ønsker styret å se på mulighetene for å ha én brannansvarlig per oppgang. Det vil si en person som kan kontaktes og som har tilgang på koden for å slå av systemet (etter å ha kontrollert oppganger/kjeller/loft). Er du interessert i å være brannansvarlig for din oppgang, send en epost til post@frydenbergborettslag.no

Vaktmester – sommerferie

Vaktmester har sommerferie i uke 30 og 31. Henvendelser til vaktmester gjøres via telefon eller mail i arbeidstid ukene før og etter (mandag og onsdag 07:30-15:45, fredag 07:30-11:45). Benytt kontaktskjema på nettsiden eller kontakt styret for henvendelser de to ukene Fredrik har sommerferie – hvis henvendelsen ikke kan vente til august. 

Avfallshåndtering

Container som kommer fire ganger i året er på plass fra 3. august. Den blir stående ut uken, eller til den blir full. Styret minner om at dette er for mindre avfall som ikke kan kastes i avfallsskurene – og ikke for større mengder avfall. Alt skal demonteres og flatpakkes før kasting, og spesialavfall skal ikke kastes i containeren. Se punkt om Avfallshåndtering på våre nettsider.