Bli med på workshop angående våre nye utearealer! Mandag 27.01.20 kl 18:00

På den ekstraordinære generalforsamling fikk vi et budsjett for et nytt uteareal. Planen var basert på en grovplan fra landskapsarkitektene. Nå skal en detaljplan utarbeides. Til dette ønsker styret innspill fra beboerne.

Noen av spørsmålene som vi ønsker svar på:
 • Hvor mange sykkelplasser trenger vi?
 • Hvem bruker sykkel kun om sommeren? Hvem også om vinteren?
 • Trenger vi el-sykkelplasser?
 • Hvor mange moped-/motorsykkelplasser trenger vi?
 • Hvordan skal grillplassen se ut?
 • Hvilke frukter ønsker vi å høste fra trærne våre?
 • Vil vi ha bærbusker?
 • Hva er utfordringen for folk med barnevogn?
 • Vil vi ha grønnsakskasser?
 • Hvordan skal vi leke på offentlig rom?
 • Andre ønsker/tanker?
Alle​ som har en mening eller ønsker oppfordres til å bli med på workshop med arkitektene mandag 27. januar kl. 18:00, på velferdsrommet til Ola Narr.
Har du tanker/ideer, men ikke anledning til å komme? Send en mail til styret på post@frydenbergborettslag.no og merk emnefeltet Forslag til uteareal.
Vi sees!