Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 17.10.19

Oppsummert: Forslag A falt (Omregulering av rekreasjonsområde til elbilparkeringsplass), mens forslag B ble vedtatt (Oppgradering av utearealene, Forslag 2 «kun det nødvendige» (estimert kostnad 5 500 000,-).

Hele protokollen kan leses her:

0008 Frydenberg borettslag 17.10.2019

Tusen takk til alle som møtte opp 🙂

Mvh Styret