Innkalling til generalforsamling 4. april kl. 18.00, Ola Narr 1

Styret i borettslaget ønsker på denne måten å innkalle alle andelseiere til årets ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes torsdag 4. april kl. 18.00 i lokalet med adresse Ola Narr 1.

Generalforsamlingen kommer som vanlig til å behandle årsrapport og årsregnskap for 2018, og dessuten tre innkomne forslag vedrørende utearealene, kameraovervåking av indre gårdsrom og forslag om å si opp rammeavtale med Markisemannen. I tillegg skal det velges nytt styre. Styreleder gjennom fem år tar ikke gjenvalg grunnet at han har flyttet fra borettslaget. Tre av fire styremedlemmer tar heller ikke gjenvalg.

Nytt for i år er at sakspapirene til generalforsamlingen sendes ut digitalt til alle som har samtykket til digital kommunikasjon fra OBOS. Dette innebærer at ca. halvparten av alle andelseiere vil få sakspapirene sendt per e-post. Har du ikke mandag 25. mars mottatt disse dokumentene, må du henvende deg til vår forretningsfører i OBOS, Morten Wiker Røstengen, (morten.wiker.rostengen@obos.no eller telefon 22 86 55 00) slik at din e-postadresse kan oppdateres og du kan få tilsendt sakspapirene på nytt.
Har du ikke samtykket til digital kommunikasjon, vil sakspapirene bli sendt til deg i posten. Vi anslår at du får dokumentene i dag fredag 22. mars eller mandag 25. mars.

Har du ikke mottatt dokumentene mandag 25. mars tar du kontakt med Morten på e-posten ovenfor.

Ønsker du sakspapirene i papirform til tross for at du har samtykket til digital kommunikasjon, sender du en e-post til Morten, som ordner med en papirkopi til deg.

Vi håper at vi ses på generalforsamlingen den 4. april!

Med vennlig hilsen
styret