Valg av tillitsvalgte

Ved årets ordinære generalforsamling den 4. april skal det velges tillitspersoner i borettslaget.

Valgkomiteen søker personer til følgende verv:
• Styreleder for 1 år
• 1-2 styremedlemmer for 2 år
• 1-2 styremedlemmer for 1 år
• 2-4 varamedlemmer for 1 år
• 3 medlemmer til valgkomiteen for 1 år
• 1 delegert med vara til obos generalforsamling for 1 år

Tidsbruk for tillitsvalgte:
• Delta i styremøte en gang per måned, møtefri i juli (ca. 1-2 timer)
• Styreleder / nestleder (nødvendig tid)
• Øvrige styremedlemmer (ca. 1-2 timer per uke)
• Varamedlemmer møter ikke på styremøtene

Styremedlemmers verv er honorerte.

Interesserte og engasjerte beboere bes kontakte valgkomiteen innen 3. februar 2019.

Spørsmål og eventuelle forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder Kristin Sliper, på e-post sliperk@msn.com.