Økning i felleskostnader

Som varslet i brev sendt til alle andelseierne 28. desember 2018 kommer felleskostnadene til å øke med 4 % fra 1. februar 2019. Kapitalkostnad for balkong påvirkes ikke av denne endringen.

Bakgrunnen for justeringen er en kraftig økning i de kommunale avgiftene. Kommunen har for 2019 økt avgift for vann og avløp med 9,5 %, og avgift for renovasjon med 8,8 %. I tillegg har kostnadene for borettslagets forsikring, fyring og lån steget.

I brevet informerte OBOS også om at nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

Med vennlig hilsen
styret