Nytt parkeringsselskap

Nytt parkeringsselskap og nye regler fra og med 1. juli 2018

Styret har i løpet av de siste årene mottatt en mengde henvendelser angående parkeringsreglene i gården. Vi har også hatt et parkeringsselskap som ikke har fulgt opp reglene på en god nok måte. Styret har derfor sagt opp avtalen med nåværende parkeringsselskap, og inngått ny avtale med et nytt selskap.

Parkeringsreglene i gården vil stort sett være de samme som tidligere, men det nye selskapet kommer til å følge opp reglene på en bedre måte. Parkeringsreglene ligger på borettslagets nettsider, under fanen «nyttig for beboere – parkering».

I forbindelse med overgang til nytt selskap kommer det noen små endringer i reglene, og dette er av hensyn til fremkommelighet og ivaretakelse av alle beboeres helse, miljø og sikkerhet (HMS).

  1. Det blir satt opp nye skilter med viktig informasjon om parkering. Det er ditt ansvar som beboer å overholde reglene, ellers risikerer du bot.
  2. Styret har satt ut oppfølging av reglene til et parkeringsselskap, og det er dem du må forholde deg til ved en eventuell bot. Styret vil ikke kunne fungere som noen mellommann her.
  3. Det vil kun være lov å ha bilen sin ved oppgangen i maks 30 minutter. Det er også krav om at det skal være synlig aktivitet rundt bilen. Det er dessverre for mange beboere som bruker innkjørslene som parkering. Unngå for øvrig også å sette bilen på gresset, da dette ødelegger plenen.
  4. Det er ikke lov å stoppe på plassen ved t-banenedgangen (kortsiden 11 A). Ved tømming av restavfall vil biler her føre til at de kjører videre uten å tømme hos oss. Her må man som beboer i 9 F og 11 A bruke plassen nedenfor ved bommen mellom 9 E og 9 F.
  5. Det vil ikke lenger bli gjort unntak for parkering i lengre tid enn 30 minutter (foruten ved inn- og utflytting). Dette innebærer blant annet at håndverkere og liknende ikke lenger kan stå parkert ved døren til den oppgangen de utfører arbeider i.

Spørsmål om avtalen samt henvendelser angående ev. bot rettes direkte til Unipark AS, telefon 918 43 000, e-post kundeservice@unipark.no.

Med vennlig hilsen styret