Dugnad, farlig avfall og sykkelrydding

Dugnad 8. mai kl. 17.30

Årets første dugnad blir arrangert tirsdag 8. mai kl. 17.30. Oppmøte er utenfor vaktmesters kontor ved 11 C/D. Etter at vi har jobbet sammen i noen timer, blir det tradisjonen tro servert grillmat og drikke. Vi håper å se mange av dere på dugnaden!

EE-avfall og farlig avfall

Borettslaget har i år bestilt kasser for levering av EE-avfall (småelektrisk) og annet farlig avfall. Hva som regnes som farlig avfall og hva du kan levere i kassene, er slått opp på kassene.

Grå beholdere til innsamling av farlig avfall er utstyrt med hengelås med kode. Koden finner du på oppslag i din oppgang. For å åpne låsen må koden stilles inn, og så må man klemme låsebøyla inn i låsehuset. Kassene blir stående til og med tirsdag 15. mai.

Sykkelrydding

Alle sykler parkert i gården er blitt merket med blå teip på styret – og du som eier må fjerne merkingen for å vise at sykkelen er i bruk.

Hvis merkingen ikke er fjernet før dugnaden tirsdag 8. mai, vil sykkelen bli fjernet.

Vi ber alle som parkerer sykkelen sin i gården om å bruke sykkelstativ eller
sykkelskur. Sykler som låses fast andre steder i gården, blir fjernet fortløpende.

Med vennlig hilsen
styret
2. mai 2018