Rørarbeider i området

TT-teknikk har igjen varslet arbeider på avløpsrør i det kommunale nettet i vårt område. Arbeidene vil foregå 19.–20. april klokken 19.30–06.00. I arbeidsperioden vil avløpet vårt bli sperret.

Dette er arbeider som ikke påvirker vanntilførsel til gården.

I forbindelse med dette ønsker vi å informere om følgende:

1.  Fellesvaskeriet stenges kl. 19.00 den 19. april. Det innebærer at det ikke vil være mulig å kjøre vaskemaskiner etter den tid.

2.  Vi ber alle beboere om ikke å bruke oppvaskmaskin eller vaskemaskin i leiligheten i tidsrommet arbeidene foregår.

3.  Vi ber alle beboere om å prøve å ikke ha vann rennende over en lengre periode – f.eks. ikke å dusje i tidsrommet arbeidene foregår.

4.  Vi ber alle beboere om å unngå å trekke ned på toalettet (med mindre det er strengt nødvendig) i tidsrommet arbeidene foregår.

Det vil ikke bli satt ut toaletter i gården.

Hvis vi alle prøver å huske – og følge – disse instruksene, kommer arbeidene ikke til å skape noen problemer hos oss.

Vi må til slutt bare beklage at denne informasjonen kommer kun to dager i forkant av arbeidene, men vi har heller ikke fått beskjed tidligere. Styret kommer til å følge opp saken, da vi syns dette er altfor kort varsel. Dessverre er det ikke stort vi kan gjøre med dette, ettersom det her gjelder utbedring av de offentlige rørene og ikke rørene i vårt borettslag.

Med vennlig hilsen styret,  17. april 2018