Rørarbeider i området

TT-teknikk har varslet arbeider på avløpsrør i det kommunale nettet i vårt område. Arbeidene vil foregå 5.-6. april klokken 19.30–06.00. I arbeidsperioden har de varslet at avløpet vårt vil bli sperret.

Dette er arbeider som ikke påvirker vanntilførsel til gården.

I forbindelse med dette ønsker vi å informere om følgende:

1.  Fellesvaskeriet stenges kl. 19.00 den 5. april. Det innebærer at det ikke vil være mulig å kjøre vaskemaskiner etter den tid.

2.  Vi ber alle beboere om ikke å bruke oppvaskmaskin eller vaskemaskin i leiligheten i tidsrommet arbeidene foregår.

3.  Vi ber alle beboere om å prøve å ikke ha vann rennende over en lengre periode – f.eks. ikke å dusje i tidsrommet arbeidene foregår.

4.  Vi ber alle beboere om å unngå å trekke ned på toalettet (med mindre det er strengt nødvendig) i tidsrommet arbeidene foregår.

Det vil ikke bli satt ut toaletter i gården.

Hvis vi alle prøver å huske – og følge – disse instruksene, kommer arbeidene ikke til å skape noen problemer hos oss.

Med vennlig hilsen styret,  2. april 2018