Signeringsrunde mandag 5. februar

I forbindelse med den årlige utdelingen av nytt batteri til røykvarslerne ba vi alle beboere om å skifte batteri, sjekke brannslukningsapparatet og deretter signere på listene på oppslagstavlene i inngangspartiet. Fristen for dette var 31. desember 2017. Det er fremdeles noen få av dere som ikke har signert. Før vi kan ta ned listene, må vi forsikre oss om at alle har fulgt prosedyrene i henhold til brannforskriftene.

Mandag 5. februar vil representanter fra styret derfor ta en runde og ringe på til de beboerne dette gjelder.

Vi tar signeringsrunden fra kl. 19 mandag kveld, og ber om at dere enten signerer på listene før den tid, er hjemme når vi ringer på eller tar kontakt med oss.

Med vennlig hilsen styret