Get-nedetiden forrige tirsdag

Tirsdag 30. januar opplevde vi dessverre at alle signaler fra Get falt ut. Dette skyldtes en kortslutning i systemet. Leveransen til oss er sammenkoblet med sameiet nedenfor (Grenseveien 7, Frydens gate 2 og Trondheimsveien 111), og problemet viste seg å være en feilaktig koblet skjøt på loftet i Trondheimsveien 111. Denne kortslutningen ble rettet opp, og etterpå måtte systemet startes på nytt. Dette tok beklageligvis litt tid, da det var mange punkter som måtte sjekkes. Da systemene hos oss var oppe og gikk, måtte hver enkelt oppgangs signaler sjekkes, og på noen steder måtte sendere restartes. 
Det ble også klart at Get aldri har fått nøkler til gården, noe som gjorde at prosessen med å få adgang overalt der de behøvde, tok lengre tid enn normalt.

Styret og Get er i kontakt angående adkomst i fremtiden.

Når det gjelder Get og avtalen med borettslaget, er denne ikke noe vi kommer til å bryte. En oppsigelse nå ville innebære store kostnader i form av at vi da hadde vært nødt til å kjøpe oss ut av avtalen.

Get leverer internett, tv og telefoni til borettslaget som hovedleverandør, men vi har både HomeNet og Get som kan levere internett til alle andeler. Du som beboer står fritt til selv å velge leverandør.