Ordinær generalforsamling 2018

Det vises til borettslagslovens § 7-4: «Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp.»

Frydenberg borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 16. april 2018.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 4. februar 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag kan leveres i styrets postkasse (i oppgang 11E) eller sendes på e-post (post@frydenbergborettslag.no).

Med vennlig hilsen styret i Frydenberg borettslag
15.01.18