Valg av tillitsvalgte

Ved årets ordinære generalforsamling skal det velges tillitspersoner i borettslaget.

Valgkomiteen søker kandidater til følgende verv:

  • Styreleder for 1 år
  • 2 styremedlemmer for 2 år
  • 4 varamedlemmer for 1 år
  • 3 medlemmer til valgkomiteen for 1 år
  • 1 delegert med vara til obos generalforsamling for 1 år

Tidsforbruk for tillitsvalgte:

  • Delta i styremøte en – to ganger per måned (ca. 2-3 timer)
  • Styreleder / nestleder (nødvendig tid)
  • Øvrige styremedlemmer (ca.2 timer per uke)
  • Varamedlemmer møter ikke på styremøtene

Styremedlemmers verv er honorerte.

Interesserte og engasjerte beboere bes kontakte valgkomiteen innen 4. Februar 2018.

Valgkomiteen består av:
Kristin Sliper 9D (leder), Per Børmarken 9B og Faiza Ahmed 9C.
Spørsmål og eventuelle forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder, på e-post sliperk@msn.com eller telefon 905 98 815.

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen i Frydenberg borettslag
9. januar 2018