Retningslinjer ved oppussing av andel

Vi har mange andeler og mange beboere, og mange av dere liker å pusse opp. Det er viktig med jevnlig vedlikehold av andelen man bor i, men dessverre er det slik at ikke alle respekterer husordensreglene eller naboer som ønsker ro. Styret har derfor vedtatt retningslinjer ved oppussing. Du finner retningslinjene under fanen «Nyttig for beboere – Retningslinjer ved oppussing av andel» eller gjennom å klikke her.

Retningslinjene er en sammenfatning av de reglene som allerede er nedskrevet i borettslagets vedtekter, husordensregler og andre regler i ulike forskrifter.

Brudd på retningslinjene er å se på som brudd på borettslagets vedtekter og husordensregler, og følges opp av styret på lik linje med tidligere.

Styret i Frydenberg borettslag
05.12.17