Sommer og ferieavvikling

Sommer innebærer ferieavvikling for vår vaktmester og for styrets medlemmer. Her kommer kortfattet informasjon om hva som skjer i sommer.

Vår vaktmester avvikler ferie i uke 26-27 (26. juni – 9. juli) og uke 30-31 (24. juli. – 6. august).
Dette gjør at styret blant annet er ansvarlig for påfyll av vaskekort disse ukene. Påfyll av vaskekort vil skje onsdager og fredager.

Skulle noe uforutsett og/eller prekært skje, må dere ta kontakt med styreleder Andreas på
telefon 942 64 547.
I uke 25 og 26 (19. juni – 2. juli) må dere ta kontakt med nestleder Hans-Christian på telefon
473 28 487.

Etter vedtak på generalforsamlingen i vår kommer vi som i fjor til å heise regnbueflagget under Oslo Pride, 28. juni – 2. juli.

Vi minner om at det kun er lov til å bruke elektrisk grill på balkongene.

Med ønske om en god sommer!

Styret
12.06.17