Bruk og møblering av balkonger

Våren er i gang, og styret ønsker derfor å minne om reglene for bruk og møblering av balkonger.

 Borettslagets husordensregler punkt 1.4 til 1.6 omhandler bruk av balkonger:
«1.4 Balkongrekkverk og vinduer må ikke brukes til lufting av tøy eller sengeklær. Risting av tøy på balkonger, i trappeganger, eller ut av vinduet er forbudt. Tørkestativ som benyttes på balkongen må ikke være høyere enn rekkverket.

1.5 Det er ikke tillatt å benytte andre typer grill eller varmelamper enn elektriske på balkongene.

1.6 Flaggstenger, parabolantenner, varmelamper, markiser, balkongdekke, skilt, og lignende må ikke settes opp uten styrets godkjennelse.»

 Det er ikke tillatt å montere blomsterkasser på utsiden av rekkverket. Hvis det skal settes opp blomsterkasser, så skal disse monteres på innsiden av rekkverket.

Når det gjelder brannbalkongene, så skal det ikke stå gjenstander lenger ut enn 60 cm fra ytterveggen. Dette ettersom de ytterste 60 cm er rømningsvei. Styret kommer som et ledd i HMS-arbeidet til å utføre jevnlige og uanmeldte kontroller av at dette overholdes.

På grunn av forsinkelser hos Balkongbygg, har borettslaget ikke fått brukstillatelse og ferdigattest fra Plan- og bygningsetaten. Styret ber om at alle benytter balkongene med forsiktighet. All bruk skjer på eget ansvar.

Styret arbeider for tiden med tilbud på dekke til rekkverket på frittstående balkonger og markiser. Det skal kun benyttes markiser og dekker i overensstemmelse med styrets beslutning. Vi arbeider også med å innhente tilbud på dekke til gulvet på de buede balkongene 1., 2. og 3.etasje i 9 E og 9 F.

Med vennlig hilsen,
Styret i Frydenberg borettslag
16.03.15