Oppgradering av uteareal – Teknisk plan

Som lovet på dugnaden i august vil vi her legge ut søknadstegningen for oppgraderingen av utearealene våre:

Merk at tegningen ikke er oppdatert, så dette er kun en illustrasjon. Under følger en oversikt over hva som skal gjøres på de ulike områdene.

Grøntareal bak nr 11: 

 • Etablere en urban humlehage der det i dag er plen, med engblomster og vekster som virker positivt for humler, bier og andre pollinerende insekter i byen

Grøntareal mellom 9 og 11: 

 • Søppelhåndtering blir som før
 • MC-parkering flyttes til ved siden av Elbil-parkering
 • To nye grillområdet på samme solrike sted som det har vært tidligere, med grønnsakshage og frukttrær som er til glede og nytte for alle beboere
 • Hele grøntområdet nederst ved nummer 9 vil fylles opp med fyllmasse (gjenbruk fra andre steder på utearealene våre) og plenen ved flaggstangen vil bli flatere slik at vi får et større/flatere bruksområde her.  
 • Der tidligere vognskur har vært vil det bli plass til en sittegruppe med pergola
 • Nederst ved nummer 9 vil det bli mulighet for sykkelparkering (perfekt for besøkende og kortere ærend)
 • Det vil også bli satt opp lignende sykkelparkering på utsiden langs 11
 • Hekken øverst på plenen mot 11 vil flyttes helt ut til asfalten og steinene fjernes. Dette medfører mindre vedlikehold når det kommer til plenklipp.
 • Ny beplantning og trær, samtidig som de store, gamle trærne og flere frukttrær vil beholdes
 • Nye gjennomgående trapper med rekkverk mellom 9 og 11, hvorav hovedtrappen vil ha varmekabler slik at den er trygg å bruke om vinteren

Grøntareal foran nr 9:

 • Det vil bli bygget et innendørs og låsbart sykkelskur på grøntarealet mot Grenseveien
 • Nytt gjerde og hekk rundt hele grøntarealet, inkludert lavt gjerde mot Grenseveien (som ligner naboens på motsatt side av veien)
 • Drivhus vil bli plassert helt til venstre der solforholdene er gode
 • I hjørnet innerst til høyre vil det være mulighet for egen urban kjøkkenhage 
 • Gamle røtter og trestumper vil fjernes, etablering av ny sosial sone på plenen
 • Ingen stier vil gå nær balkonger slik som anvist på tegning. Det vil bli etablert en gjennomgående gangsti, men denne skal ikke være til sjenanse for beboere med balkong på lavere plan
 • Det vil bli etablert en gangsti fra Grenseveien 9F direkte til hagen/grøntarealet, slik at denne oppgangen blir mer integrert i borettslaget. Inngangsparti her vil dessuten bli oppgradert
 • Bærbusker vil bli plantet til venstre for nummer 9, der det i dag er sykkelparkering
 • Petanquebane istedenfor sandkasse, sosiale soner som innbyr til samling og aktivitet

Annet:

 • Ny og bedre belysning over hele området, og spesielt langs trapper og ved søppelskur
 • Ny møblering på fellesarealene
 • Nytt vognskur vil være ved nåværende vaktmestergarasje
 • Robotklipper vil bli installert på begge grøntarealene
 • Automatisk vanningssystem som sørger for riktige vanningsforhold, og medfører at vi har en 3 års garanti på alle nye planter/vekster
 • Vannuttak for drivhus og sosiale soner
 • Strømuttak ved drivhus og for julebelysning
 • Innendørs sykkelparkering i «vaktmestergarasjen» mellom 11C og 11D
 • En ekstra parkeringsplass for beboere ved der der i dag er trapp opp mot Fysio. Resterende elbil- og parkering blir som før (ref. vedtak på ekstraordinær generalforsamling)
 • Varmekabler i asfalt i nedoverbakken mellom 11F og Fysio/Elbilparkering, slik at det er trygt å ferdes her om vinteren
 • Betongsokkel for flaggstang og flaggstang bevares slik det er i dag

I tillegg vil styret se på behov for midlertidig sykkelparkering gjennom hele byggeprosessen, dersom det er behov blant beboere for dette. Prosjektet med å renovere vaktmestergarasje om til sykkelskur vil bli prioritert.

Ikke inkludert i dette prosjektet, men noe styret ønsker å se på muligheter for ved en senere anledning:

 • Elektrisk port og gjerde mot Grenseveien/T-banen (ala det våre naboer i Sameiet Grenseveien har). Dette for å hindre gjennomgang av både bilister, syklister og fotgjengere, skape en mer intim «bakgård» som er vår egen, forhindre urinering etc. Dette vil være en port som avgrenser borettslaget vårt, samtidig som den er enkel å åpne for de som har kode (renoveringsetat, ambulanse, utrykningskjøretøy, beboere). Gangporten vil være som på Ola Narr, uten kode, men vil forhåpentligvis sørge for generelt mindre gjennomgangtrafikk.
 • Port for Brannbil/Innkjøring hage ved 9F

Viktig melding for alle med sykkel:Alle beboere med sykkel må fjerne sine sykler i og utenfor sykkelskuret innen dugnaden 11. august 2020. Har du ikke anledning til å fjerne sykkelen din i tide, fjernes den av styret – og vi sørger for at den oppbevares trygt frem til du har anledning til å hente den.


På dugnaden vil sykkelskuret rives. Nytt sykkelskur skal stå klart på senhøsten 2020. I en periode vil det dessverre bli litt vanskeligere å parkere sykkelen sin i borettslaget, og vi oppfordrer alle til å parkere sykkelen i boden, eller på sykkelparkeringer andre steder i nabolaget.


Styret jobber med å finne midlertidige og rimelige sykkelparkeringsløsninger, blant annet vil det bli prioritert å rydde ut og klargjøre verkstedet til vaktmester i løpet av september, slik at sykler snart kan parkeres her (mellom 11C og 11D). I mellomtiden håper vi på forståelse for at det vil bli noe utfordrende et par måneder. Ta kontakt med styret dersom du har noen spørsmål.

Informasjonsskriv juli 2020

Fremdrift utearealer

Våre nye utearealer begynner endelig å ta form (på papiret), og arbeidet begynner i august. Styret ser på muligheter for å pusse opp vaktmestergarasjen mellom 11C og 11D og gjøre den om til sykkelparkering. Deretter starter gravingsarbeid mellom 9 og 11 for å gjøre ferdig dette området først, for så å starte på utearealene foran 9. Mer detaljert info kommer straks det foreligger fra entreprenør. 

Dugnad

Tirsdag 11. august kl 18:00

I forbindelse med oppstart av oppgradering av utearealene, ønsker styret å samle beboere til en hyggelig kveld kombinert med praktisk jobb/dugnad hvor vi klargjør utearealet for videre arbeid. Vi skal blant annet rive sykkelskur og vognskur, fjerne planter og busker med mer. Dette er kostnadsbesparende tiltak, slik at vi selv kan gjøre denne jobben fremfor å betale ekstern arbeidskraft for å gjøre dette. Vi håper derfor så mange som mulig har anledning til å møte opp. Det vil også bli utdeling av premier fra den individuelle dugnaden i mai samme kveld.

Dyrehold

Styret har registrert at det er mange hunder og katter i borettslaget som det ikke er søkt om. Dette bryter mot husordensreglene og kan, som ytterste konsekvens, medføre til at beboer må fjerne dyret dersom dyret medfører skader og ulemper på eiendom og personer (som for eksempel støy, ekskrementer som ikke blir plukket opp eller ikke ha dyret i bånd). 

Årsaken til at man må søke om husdyr har to hovedgrunner; styret ønsker å ha en oversikt over alle husdyr i tilfelle brann i gården. Den andre grunnen er at byggets ventilasjon gjør at hår fra hunder og katter enkelt flyttes mellom etasjene i oppgangene. Er det en beboer som har allergi kan dette utløse store problemer. Vi oppfordrer derfor alle beboere som har husdyr, og som ikke søkt om dette til styret, å gjøre dette omgående. Søknadsskjema finner du på borettslagets nettside under rubrikken ”Nyttig for beboere”.

SSG – Rammeavtale for elektrotjenester

Styret har fremforhandlet en rammeavtale på elektrotjenester med elektrofirmaet SSG Norge AS. Rammeavtalen kan benyttes både av borettslaget og den enkelte beboer. SSG har utarbeidet en webtjeneste der du selv kan gå inn og bestille de elektrotjenestene du måtte ønske. Første runde med bestilling av stikkontakter til balkong ble tatt godt i mot av beboere. Bestillingsløsningen finner du her (https://ssg.ctmlyng.no/) samt på vår Facebookside og nettside.

Brannvern 

Etter hendelsene med brannalarm i juni ønsker styret å se på mulighetene for å ha én brannansvarlig per oppgang. Det vil si en person som kan kontaktes og som har tilgang på koden for å slå av systemet (etter å ha kontrollert oppganger/kjeller/loft). Er du interessert i å være brannansvarlig for din oppgang, send en epost til post@frydenbergborettslag.no

Vaktmester – sommerferie

Vaktmester har sommerferie i uke 30 og 31. Henvendelser til vaktmester gjøres via telefon eller mail i arbeidstid ukene før og etter (mandag og onsdag 07:30-15:45, fredag 07:30-11:45). Benytt kontaktskjema på nettsiden eller kontakt styret for henvendelser de to ukene Fredrik har sommerferie – hvis henvendelsen ikke kan vente til august. 

Avfallshåndtering

Container som kommer fire ganger i året er på plass fra 3. august. Den blir stående ut uken, eller til den blir full. Styret minner om at dette er for mindre avfall som ikke kan kastes i avfallsskurene – og ikke for større mengder avfall. Alt skal demonteres og flatpakkes før kasting, og spesialavfall skal ikke kastes i containeren. Se punkt om Avfallshåndtering på våre nettsider. 

Elektro SSG – Balkongbelysning

Styret har fremforhandlet en rammeavtale på elektrotjenester med elektrofirmaet SSG Norge AS. Rammeavtalen kan benyttes både av borettslaget og den enkelte beboer, og SSG har nå utarbeidet en webtjeneste der du selv kan gå inn å bestille de elektrotjenestene du måtte ønske. I sommer er det fokus på stikkontakter på balkong, og SSG er klare til å utføre dette oppdraget til avtalt pris om noen skulle være interessert i det. Webløsningen for bestillingen finner du her:

Hjem

Ta ellers kontakt med styret om det skulle være noen spørsmål.

6F5B4FC0-1E4F-4056-AA02-DCF38A1881C7

Individuell dugnad, uke 20/21

Hei alle sammen!
På grunn av smitteverntiltak tenker vi å gjøre dugnaden litt annerledes i år. Det blir individuell dugnad fra i morgen onsdag 13. mai til og med 21. mai 2020 (samme uke som vi har digitalt årsmøte).
For å gjøre det litt mer spennende kjører vi poengsystem med flotte premier.
1 premie med gavekort på kr 1000,-
2 premier med gavekort på kr 500,-
4 premier med gavekort på 250,-
Det henger en liste med oppgaver og poeng på døra til kontoret til Fredrik. Dere velger oppgaver og får dermed poeng når oppgaven er fullført. Jo flere poeng, jo større er vinnersjansene dine. Skriv ned navn/leilighetsnummer på denne listen etter oppgavene er gjennomført.
Fredag 22. mai teller vi opp poeng og deler ut premier til de heldige vinnerne.
Mandag, onsdag og fredag er Fredrik tilgjengelig i sin arbeidstid hvis dere trenger utstyr eller hjelp. På kvelden vil en fra styret være tilgjengelig. Send epost til post@frydenbergborettslag.no for å avtale tid utenom vaktmester sin arbeidstid (hvis du trenger å låne utstyr).
Vi håper mange ønsker å være med på en annerledes dugnad, slik at vi får fine uteområder frem mot sommeren 🙂

Vibbo

Styret oppfordrer all beboere å registrere seg på VIBBO, som er en informasjons- og tjenesteportal fra OBOS.
I første omgang skal vi bruke det for det digitale årsmøtet 2020 som blir holdt fra den 13. – 21. mai (uke 20/21), men etterhvert ser vi for oss å bruke Vibbo som en felles informasjonskanal for borettslaget.

Det er lett og intuitivt å melde seg på. Klikk deg inn på linken og scroll ned til «Bor du her?». Registrer deg med mobilnummeret ditt og klikk «Kom i gang». Da blir det enklere for både OBOS og styret å kontakte dere, og vi håper så mange som mulig registrerer seg.

Registrer deg her: https://vibbo.no/frydenberg-1

Vennlig hilsen styret