Fremhevet innlegg

Obos digitale nøkler er nå aktivert for borettslaget

Vi har fått OBOS-nøkkel

Dette betyr at du som beboer kan åpne dørene våre direkte fra mobilen. Dere vil også få muligheten til å dele digitale nøkler videre til venner, bekjente, håndverkere, leveringstjenester eller andre som ønsker tilgang via samme løsning. Løsningen som installeres vil fungere parallelt med ny brikke-løsning, og er et valgfritt tillegg til deg som ønsker muligheten til å legge igjen nøkkelknippet hjemme. Ønsker du å se nærmere på hvordan denne løsningen fungerer? Ta en titt på denne lenken: https://www.youtube.com/watch?v=KzTtOvUqOBc Hvordan kommer jeg i gang?

 • Last ned appen «Unloc» via app store eller google play
 • Logg inn med telefonnummeret ditt
 • Alle registrerte eiere vil nå ha tilgang til fellesdørene

Spørsmål og svar:

 • Kan alle mobiltelefoner brukes?
 • Alle smarttelefoner med Bluetooth-funksjon kan brukes
 • Kan eksisterende nøkler fortsatt brukes?
 • Nei– låsene til oppgangene blir skiftet 30.09. Systemnøkler skal fortsatt benyttes på dører til loft, kjellere, søppelhåndtering og vaskeri
 • Hva gjør jeg hvis jeg har problemer med appen?
 • Det finnes en egen support-funksjon i appen. Klikk på «Innstillinger» og videre på «Få hjelp» for å snakke med support.
 • Jeg har ikke fått tilganger – hva gjør jeg?
 • Ta kontakt med OBOS-nøkkel på obosnokkel@obos.no og oppgi navn, seksjonsnummer og telefonnummer
 • Kan jeg få OBOS-nøkkel på min egen leilighetsdør?

Det er mulig å få en digital lås på egen leilighetsdør. Låsen (Danalock V3) fungerer mot samme app som brukes i oppgangsdøra. Denne kan kjøpes og installeres selv, eller bestilles via denne lenken for rabatt: https://nye.obos.no/medlem/medlemsfordeler/unloc

Rekker du ikke hente ut ny chip før låser skiftes 30.09? Benytt Obos-nøkkel.

Fremhevet innlegg

Infoskriv Juni 2022

Ferietider
Styret tar ferie hele juli og vil da være mindre tilgjengelige på Vibbo og e-post. Vi ber derfor alle beboere ta kontakt dersom det er noe som trengs å avklares før sommerferien. All e-post og henvendelser vil sjekkes sporadisk i denne perioden.

Thomas vår nye vaktmester er tilgjengelig ved nødstilfeller.

Isekk
Det er mange som har valgt å pusse opp leilighetene sine og bruker i den forbindelse i-sekker til avfall. Styret innfører nye rutiner i borettslaget for å få et system. Alle beboere må melde inn til styret når de skal pusse opp og benytte seg av i-sekker slik at vi har oversikt over hvem de tilhører. Det er fremover tillatt å utplassere isekk maks en uke. Er det behov for å plassere ut i-sekk utover en uke må dette søkes styret.  Retningslinjer for oppussing ligger på våre websider:

Økonomi
Borettslaget har store kostnader for fjernvarme og varmtvann på grunn av høy og uforutsigbar fjernvarmepriser som tar av drifts og vedlikeholdsbudsjettet og gjør borettslaget sin økonomi uforutsigbar. Styret har tatt kontakt med forretningsfører i OBOS for å se muligheten for å skille ut kostnaden for fjernvarme og varmtvann fra felleskostnadene til en egen kategori på faktura fra borettslaget. Den nye kategorien vil bli justert opp/ned kvartalsvis etter borettslaget sitt fakturerte forbruk og fordelt etter fordelingsnøkkelen til borettslaget. Mer informasjon vil komme.
Styret vil også søke om støtte og følge opp prosjekt for alternativ energi effektive løsninger fremover.

Status hagen/utearelet
På årets general forsamling gikk forrige styre gjennom framdrift av hagearealet. Ettersom det var mange uforutsette utfordringer med bla.a. pandemien har budsjettet som var satt av til oppgradering av utearealet blitt brukt opp. Det er ikke satt av penger til videre oppgradering i årets budsjett som er vedtatt av årsmøte. Videre arbeid med uteprosjektet er derfor blitt satt på hold. Styret vil i år følge opp vedlikehold av utearealet slik det er i dag.

Status OBOS nøkler
Grunnet pressende behov for digitale nøkler på grunn av flere innbrudd og nøkler på avveie har styret med vedtak fra generalforsamlingen vedtatt å bestille OBOS digitale nøkler med chip. Dette betyr at borettslaget skal gå over fra fysisk nøkler på hovedinngangsdørene til nøkkelchip og digitale nøkler via app. Dette gjelder kun hovedinngangsdører, dører til kjellere og loft beholder de vanlige nøklene. Mer informasjon om overgangen kommer før det nye systemet skal tas i bruk.

Kontakt info ny vaktmester

Vår nye vaktmester Thomas Vandraas starter 4 juli. Han kan nås på følgende kontaktinfo:

Telefon: 96 22 72 92 eller på epost: vaktmester@frydenbergborettslag.no

Parkering MC sykler
Alle MC-sykler skal parkeres ved siden av avfalls-containere mellom blokk 11 og 9. Styret skal merke opp dedikerte plasser for å få et bedre system for parkeringen.

Grilling på balkonger
Sommeren er i gang og noe som følger med dette er grilling. I Frydenberg borettslag er det kun tillatt med el-grill på balkongene. Husk å ta hensyn til naboer. Borettslagets kull-griller i hagen kan brukes av alle.

Vedlikehold av balkonger
Hver beboer er ansvarlig for vedlikehold av balkongen til sin leilighet. Dette innebærer vask,

rensing av drenering og olje/beise balkongdekket minst annethvert år. Det har vært tilfeller av tette dreneringskanaler og det er da andelseier for balkongen med tett drenering som er ansvarlig for evt. vann- og fuktskader dette kan medføre.

Vi minner om at det ikke er tillatt å benytte balkonger som lagringsplass av f.eks. søppel og sykler, dette må plasseres nede i egen kjeller eller loftsbod.


Regler om støy i borettslaget

Nå som det er varmere i været er det mange som bruker balkonger og uteareal til festligheter. Alle bes om å vise hensyn til naboer og følge husordensreglene satt av borettslaget. Borettslaget husordensregler finnes på Vibbo og på www.frydenbergborettslag.no

Pergola i bakgården
Etter oppussing av utearealet har borettslaget fått to fine pergolaer. Disse kan brukes av alle beboere til arrangementer/middager og bursdager. Her er det første mann til mølla prinsippet som gjelder, men ingen skal bli bortvist fra fellesarealer. Vis hensyn til hverandre og hold støynivået til et akseptabelt nivå.


Forsøpling og i gjeninsetting av avfall i borettslagets felles ute og inne arealer
.

Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel-konteiner.

Andelseier kan bli viderefakturert for fjerning av forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer forkant. Styret følger opp og slår hardt ned på dette. 


Postkasser
For et rydding inngangsparti er det kun tillatt med standard postkasseskilt på våre postkasser i oppgangene, klistremerker er ikke tillatt. Gratis postskilt kan bestilles fra våre hjemmesider: www.frydenbergborettslag.no  Evt. Lapper vil bli fjernet uten varsel.

Rensing av sluk
Som en del av andelseiers plikter for vedlikehold av sin leilighet så minner vi alle beboere på at sluk i vasker, sluk i dusj og utløp for vann.


Ikke slipp inn uvedkommende
Sommeren er høytid for svindel og innbrudd. Vær ekstra nøye på hvem du slipper inn i blokka. Slipp kun i personer som skal til deg.

Brannbalkonger
Brannbalkonger i borettslaget er rømningsveier. Fra gelenderet til vegg skal det til enhver tid holdes 60cm fri for hindringer.  Styret og vaktmester går HMS-runder og vil fremover ta stikkontroller på balkongene.

Fremhevet innlegg

Infoskriv Mai 2022

Nytt styre
Etter årets generalforsamling er det nye styret som følger:
Styreleder Espen Karlsen (Grenseveien sameie)
Nestleder Nina Klose (Grenseveien 9F)
Styremedlem Håkon Formoe (Grenseveien 11B)
Styremedlem Henrik Petersheim (Grenseveien 11C)
Styremedlem Mari Heiret (Grenseveien 11E)

Kommunikasjon mellom styret og beboere
Styret fortsetter å bruke Vibbo som hoved kommunikasjonsmiddel mot beboere. Styret kommer ikke til å svare på henvendelser via Facebook. Alle henvendelser via Vibbo besvares forløpende, senest innen 7 dager. 


Vaktmester Fredrik går av med pensjon

8. juli går vår alles Fredrik av med pensjon. I den anledning har det nye styret hatt en anbudsrunde og inngått avtale med ny ekstern vaktmester. Ny vaktmester Thomas Vandraas er kjent for mange igjennom Facebook gruppen Carl Berner – Vårt nabolag og jobber som vaktmester for flere borettslag i området. Thomas vil begynne litt før Fredrik går av for en smertefri overgang og være til stede 10 timer i uken. Han er en ildsjel med et stort hjerte for Carl Berner og vi tror han er perfekt for vårt borettslag.  

Flere av oppgavene Fredrik ellers har tatt seg av som nøkkelbestilling, vaskekort og parkering legges nå over på styret.  Ta kontakt med styret igjennom Vibbo fremover for disse oppgavene. 


Regler om støy i borettslaget

Nå som det er varmere i været er det mange som bruker balkonger og uteareal til festligheter. Alle bes om å vise hensyn til naboer og følge husordensreglene satt av borettslaget. Borettslaget husordensregler finnes på Vibbo og på www.frydenbergborettslag.no

Pergola i bakgården
Etter oppussing av utearealet har borettslaget fått to fine pergolaer. Disse kan brukes av alle beboere til arrangementer/middager og bursdager. Her er det første mann til mølla prinsippet som gjelder, men ingen skal bli bortvist fra fellesarealer. Vis hensyn til hverandre og hold støynivået til et akseptabelt nivå.

Forsøpling og i gjeninsetting av avfall i borettslagets felles ute og inne arealer.
Ingenting skal settes igjen på fellesareal, utenfor kjellerboder eller utenfor søppel-konteiner.

Andelseier kan bli viderefakturert for fjerning av forsøpling / ting som blir gjensatt i fellesarealer forkant. Styret følger opp og slår hardt ned på dette.  

OBOS digitale nøkler
På årets generalforsamling ble det vedtatt at styret skal bestille digitale nøkler når dette lar seg gjøre i forhold til vedlikeholdsplanen. OBOS tilbyr i dag digitale nøkler på alle oppgangsdører til en veldig billig penge. Styret har derfor vedtatt å bestille OBOS digitale nøkler til alle oppgangsdører. Beboere står fritt til å velge selv om de ønsker å installere digital nøkkel på egen inngangsdør. Informasjon vil bli sendt ut når installasjonen er gjennomført. 

Postkasser
For et rydding inngangsparti er det kun tillatt med standard postkasseskilt på våre postkasser i oppgangene, klistremerker er ikke tillatt. Gratis postskilt kan bestilles fra våre hjemmesider: www.frydenbergborettslag.no  Evt. Lapper vil bli fjernet uten varsel.

Rensing av sluk
Som en del av andelseiers plikter for vedlikehold av sin leilighet så minner vi alle beboere på at sluk i vasker, sluk i dusj og utløp for vann.


Ikke slipp inn uvedkommende
Sommeren er høytid for svindel og innbrudd. Vær ekstra nøye på hvem du slipper inn i blokka. Slipp kun i personer som skal til deg. 


Protokoll fra årsmøte
Referatet fra årsmøte ligger nå for andelseiere på vibbo.

Fremhevet innlegg

Informasjonsskriv juni 2021 – kommunikasjon og dialog

Kjære beboere i Frydenberg Borettslag.I april var det generalforsamling der to nye styremedlemmer ble valgt. Styret ønsker å bedre kommunikasjon og dialog mellom styret og beboere, som i perioder har vært utfordrende. Vi håper informasjonen her vil gjøre det enklere for beboere å komme i kontakt med styret, og synliggjøre hvilke saker styret prioriterer og jobber med. Det nye styret ønsker god dialog med beboerne, primært knyttet til drift og forvaltning av vårt borettslag, som også er styrets hovedoppgave. 2020/2021 har vært et annerledes år der vi har tilbrakt mer tid i hjemmet enn normalt, og styret ønsker å bidra til et velfungerende borettslag.

Styret for 2021/2022

Renè Saas
Ingrid Sletten
Nina Klose
Marit Valen-Sendstad
Jarle Larsen

Kommunikasjon mellom styret og beboere

Kommunikasjon og dialog mellom styret og beboere har til tider vært uklart, og styret ønsker derfor å tydeliggjøre dette slik at kommunikasjonen mellom beboere og styret blir bedre og mer forutsigbart fremover.

Vibbo – primær informasjonskilde og kommunikasjonskanal for borettslaget
· Henvendelser og dialog mellom styret og beboere foregår via Vibbo
· Informasjon om borettslaget som vedtekter, kontaktinformasjon, praktiske saker, etc.
· Formell og uformell dialog og informasjonsutveksling mellom alle i borettslaget
· Søknader og andre henvendelser som fremleie, parkering, hushold, postkasseskilt, etc.
· Nyheter, infoskriv og andre saker som styret publiserer

Styret anbefaler beboere å gjøre seg kjent med Vibbo og laste ned appen dersom det ikke allerede er gjort.

Facebook – uformell dialog mellom beboere
· Facebook er borettslagets kanal for uformell dialog mellom beboere
· Styret besvarer ikke henvendelser via Facebook
· Styremedlemmer uttaler seg som privatpersoner på Facebook, og ikke som en del av styret

Hjemmeside – offentlig informasjon
· Borettslagets hjemmeside (https://frydenbergborettslag.no/) er en offentlig åpen nettside, og skal derfor kun brukes for generell informasjon om borettslaget i fremtiden.
· Informasjon og dialog som er forbeholdt beboere flyttes over til Vibbo. Det betyr at bestilling av postkasseskilt, husregler, vedtak, og annen informasjon om saker og prosjekter som innbrudd, parkeringsregler, etc. finnes og oppdateres på Vibbo

E-post – dialog mellom styret og eksterne parter
· Borettslagets e-post benyttes i ekstern kontakt med leverandører, kommune, etater, etc., og ikke i dialog og kommunikasjon med beboere

Prioriterte saker og forventet behandlingstid
· Styret prioriterer å svare på saker som omhandler borettslagets bygningsmasse, drift, forvaltning, ulike søknader og eventuelle innmeldte feil og mangler
· Styret forsøker å svare på alle henvendelser via Vibbo innen 14 dager, men dette kan avvike

Innbrudd i bod

Det har vært innbrudd i flere boder de siste ukene. Ingen dører var ulåst i dag, og det er uvisst hvordan tyvene har kommet seg inn i bygningene, og videre inn i kjeller/loft, da det ikke har vært noen eller få tegn til innbrudd på disse.

Vi anbefaler alle beboere å ta en tur ned i kjelleren for å sjekke sine boder, og ta kontakt med styret dersom du har sett noe. Dersom du har hatt innbrudd i din bod, oppfordrer vi deg til å anmelde saken til politiet.

Som et forebyggende tiltak er det viktig at vi alle sammen sjekker at dører alltid er lukket og låst, både dører med smekklås og dører på loft.

Styret oppfordrer på det sterkeste til å IKKE slippe inn ukjente personer i bygget. Ved bruk av calling-anlegget er det viktig at man vet hvem som står utenfor døren før man slipper de inn.

Innendørs sykkelparkering er åpnet og klar for bruk!

Nå er det klart for å parkere sykler innendørs, i den tidligere vaktmestergarasjen mellom 11D og 11C. Husk å låse døren etter hver gang, slik at vi ikke opplever flere sykkeltyverier. Nøkkelen er den samme som til hovedinngangen.

Merk at denne parkeringen er forbeholdt til de som aktivt sykler, og skal ikke brukes som oppbevaring av sykler som ikke er i bruk.

Informasjonsskriv november 2020

Container

Denne uken (første uken i november) er containeren her igjen. Styret minner om regler for avfall i denne, og ber innstendig om at alle følger dette slik at borettslaget (=vi alle sammen) slipper unødige bøter relatert til feilhåndtering av avfall. Hva som kan kastes og ikke i containeren står på våre hjemmesider. 

Internett

Styret ser nå på en avtale med kun internett (fiber) fra OBOS, fordi det sparer penger for de fleste. Av spørreundersøkelsen i september ser vi at 2/3 av beboere kun ønsket internett, og ikke TV, i borettslagets grunnpakke. Som en konsekvens av dette kan det bli noe dyrere for de som ønsker både Internett+TV, men de som ønsker kun Internett kan få redusert utgiftene sine kraftig per måned. 

Julebelysning

Siden vi er i oppstartsfasen av oppussingen av utearealet, blir det ikke noe stort juletre og julegrantenning i år. Det vil heller ikke bli korps og en sosial kveld ute, grunnet korona. Styret ønsker likevel å pynte til jul foran hver oppgang.

Vinduer/Balkongdører

Flere beboere melder om balkongdører eller vinduer som ikke fungerer som de skal, og styret ønsker derfor å kartlegge hvilke leiligheter dette gjelder slik at vi kan bestille befaring og få en total oversikt. Hvis dine vinduer eller balkongdør ikke fungerer som de skal, send en epost til post@frydenbergborettslag.no med problemet du opplever eller om du har behov for hjelp til justering eller lignende. Gi samtidig beskjed om det gjelder nye eller gamle vinduer/dører.

Uteareal

Oppstart er dessverre igjen forsinket, siste beskjed styret har mottatt er at alt er godkjent av Oslo Kommune innen 3 uker og at Moderne Uterom endelig kan begynne arbeidet på utearealet da.

Status hittil: Entreprenøren fra Moderne Uterom har utarbeidet en tiltaksplan for forurenset grunn i borettslaget etter krav fra Plan- og bygningsetaten. Tiltaksplanen har nå vært til vurdering hos etaten som har brukt sin interne tidsfrist fullt ut, og styret har blitt informert om at planen mangler noen opplysninger som de trenger for å gjøre sine endelige vurderinger. Moderne Uterom har derfor revidert tiltaksplanen og oversendt denne til ny vurdering, og håpet er at planen blir godkjent innen tre nye uker. Vi beklager at dette tar mye lenger tid enn forventet, men det er dessverre ikke så mye vi får gjort fra eller til. Vi kommer tilbake med mer info til dere så fort dette foreligger.

Dette betyr dessverre også at sykkelparkering utsettes. Dette er det første vi har på prioriteringslisten når vi kommer i gang med arbeidet, men enn så lenge beklager vi forsinkelsen og takker for tålmodigheten.

Innendørs sykkelparkering i vinter

Styret håper at vi kan tilby midlertidig sykkelparkering innendørs (i vaktmestergarasjen mellom 11C og 11D) i uke 49.

Brannvern

Styret ser på muligheten for å gjennomføre en brannøvelse vinter, med oppstilling i Frydens gate, når det er forsvarlig med tanke på smittevern og situasjonen vi er i. I mellomtiden oppfordrer vi alle beboere til å lese informasjonen om brannvern på våre hjemmesider, slik at alle vet rutinene for hva vi skal gjøre hvis brannalarmen går og det oppdages brann.

Til info så er brannalarm i leilighetene er ikke koblet til fellesanlegget, og fellesanlegget er ikke koblet til brannvesenet. Derfor er det viktig at vi agerer raskt dersom brannalarmen i fellesområdene går. Styret ønsker å ha én brannansvarlig i hver oppgang. Er du interessert i å bidra med dette, kontakt styret på mail post@frydenbergborettslag.no .

Trenger du assistanse dersom det begynner å brenne? Gi beskjed til styret, enten via epost (post@frydenbergborettslag.no) eller via postkassen til Vaktmester mellom 11C og 11D.

Brannvarslerens dag 1. desember

Styret minner om at alle beboere er pliktet til å ha monterte og fungerende røykvarslere i leilighetene sine, og at alle brannslukningsapparat må være lett tilgjengelig i leiligheten. 1. desember er det brannvarslerens dag, og i den forbindelse deler vaktmester ut batterier til røykvarslere til alle – så benytt anledningen til å teste/skifte batteri.

Kjæledyr og brannsikkerhet

Alle som har registrert sine kjæledyr vil motta et klistremerke som skal festes på døren. Dette bruker brannvesenet for å finne og redde ut kjæledyr ved eventuell brann.

Rengjøring av sikringsskap + nøkler

I oktober ble det gjennomført en sikker rengjøring av absolutt alle sikringsskap i borettslaget. Det er viktig at alle sikringsskapene til enhver tid er lukket, slik at eventuell brann i sikringsskapet ikke sprer seg. Savner du nøkkel til sikringsskapet ditt, send en epost til styret så vil vi sørge for at du får ny nøkkel. 

Digital kommunikasjon

Styret ønsker å øke andelen av digitalt samtykke fra beboere. Dette for å lettere kunne sende ut informasjon og dele viktig info raskt (både på SMS, mail og Vibbo).

Vibbo er vår/OBOS’ portal som gjør det enkelt å kommunisere med alle som bor i borettslaget. Styret ønsker at så mange som mulig (les: alle) registrerer seg her. Det gjøres på 1-2-3 via https://vibbo.no

For deg som samtykker vil blant annet årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver), brev og fakturaer bli sendt pr e-post til deg som eier, og både eiere og beboere kan motta varslinger på SMS. Styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og samtidig også redusere bruken av papir. Opplysningene dine er trygge hos OBOS og vil ikke bli brukt til andre formål enn kommunikasjon mellom deg som eier/beboer og OBOS eller styret i borettslaget. 

Varme i radiatorer

Varmen ble satt på i september. Husk å lufte radiatoren din om du hører susing i rørene. 

Se oppslag i oppganger eller på nettsiden til borettslaget: http://www.frydenbergborettslag.no 

Oppgradering av uteareal – Teknisk plan

Som lovet på dugnaden i august vil vi her legge ut søknadstegningen for oppgraderingen av utearealene våre:

Merk at tegningen ikke er oppdatert, så dette er kun en illustrasjon. Under følger en oversikt over hva som skal gjøres på de ulike områdene.

Grøntareal bak nr 11: 

 • Etablere en urban humlehage der det i dag er plen, med engblomster og vekster som virker positivt for humler, bier og andre pollinerende insekter i byen

Grøntareal mellom 9 og 11: 

 • Søppelhåndtering blir som før
 • MC-parkering flyttes til ved siden av Elbil-parkering
 • To nye grillområdet på samme solrike sted som det har vært tidligere, med grønnsakshage og frukttrær som er til glede og nytte for alle beboere
 • Hele grøntområdet nederst ved nummer 9 vil fylles opp med fyllmasse (gjenbruk fra andre steder på utearealene våre) og plenen ved flaggstangen vil bli flatere slik at vi får et større/flatere bruksområde her.  
 • Der tidligere vognskur har vært vil det bli plass til en sittegruppe med pergola
 • Nederst ved nummer 9 vil det bli mulighet for sykkelparkering (perfekt for besøkende og kortere ærend)
 • Det vil også bli satt opp lignende sykkelparkering på utsiden langs 11
 • Hekken øverst på plenen mot 11 vil flyttes helt ut til asfalten og steinene fjernes. Dette medfører mindre vedlikehold når det kommer til plenklipp.
 • Ny beplantning og trær, samtidig som de store, gamle trærne og flere frukttrær vil beholdes
 • Nye gjennomgående trapper med rekkverk mellom 9 og 11, hvorav hovedtrappen vil ha varmekabler slik at den er trygg å bruke om vinteren

Grøntareal foran nr 9:

 • Det vil bli bygget et innendørs og låsbart sykkelskur på grøntarealet mot Grenseveien
 • Nytt gjerde og hekk rundt hele grøntarealet, inkludert lavt gjerde mot Grenseveien (som ligner naboens på motsatt side av veien)
 • Drivhus vil bli plassert helt til venstre der solforholdene er gode
 • I hjørnet innerst til høyre vil det være mulighet for egen urban kjøkkenhage 
 • Gamle røtter og trestumper vil fjernes, etablering av ny sosial sone på plenen
 • Ingen stier vil gå nær balkonger slik som anvist på tegning. Det vil bli etablert en gjennomgående gangsti, men denne skal ikke være til sjenanse for beboere med balkong på lavere plan
 • Det vil bli etablert en gangsti fra Grenseveien 9F direkte til hagen/grøntarealet, slik at denne oppgangen blir mer integrert i borettslaget. Inngangsparti her vil dessuten bli oppgradert
 • Bærbusker vil bli plantet til venstre for nummer 9, der det i dag er sykkelparkering
 • Petanquebane istedenfor sandkasse, sosiale soner som innbyr til samling og aktivitet

Annet:

 • Ny og bedre belysning over hele området, og spesielt langs trapper og ved søppelskur
 • Ny møblering på fellesarealene
 • Nytt vognskur vil være ved nåværende vaktmestergarasje
 • Robotklipper vil bli installert på begge grøntarealene
 • Automatisk vanningssystem som sørger for riktige vanningsforhold, og medfører at vi har en 3 års garanti på alle nye planter/vekster
 • Vannuttak for drivhus og sosiale soner
 • Strømuttak ved drivhus og for julebelysning
 • Innendørs sykkelparkering i «vaktmestergarasjen» mellom 11C og 11D
 • En ekstra parkeringsplass for beboere ved der der i dag er trapp opp mot Fysio. Resterende elbil- og parkering blir som før (ref. vedtak på ekstraordinær generalforsamling)
 • Varmekabler i asfalt i nedoverbakken mellom 11F og Fysio/Elbilparkering, slik at det er trygt å ferdes her om vinteren
 • Betongsokkel for flaggstang og flaggstang bevares slik det er i dag

I tillegg vil styret se på behov for midlertidig sykkelparkering gjennom hele byggeprosessen, dersom det er behov blant beboere for dette. Prosjektet med å renovere vaktmestergarasje om til sykkelskur vil bli prioritert.

Ikke inkludert i dette prosjektet, men noe styret ønsker å se på muligheter for ved en senere anledning:

 • Elektrisk port og gjerde mot Grenseveien/T-banen (ala det våre naboer i Sameiet Grenseveien har). Dette for å hindre gjennomgang av både bilister, syklister og fotgjengere, skape en mer intim «bakgård» som er vår egen, forhindre urinering etc. Dette vil være en port som avgrenser borettslaget vårt, samtidig som den er enkel å åpne for de som har kode (renoveringsetat, ambulanse, utrykningskjøretøy, beboere). Gangporten vil være som på Ola Narr, uten kode, men vil forhåpentligvis sørge for generelt mindre gjennomgangtrafikk.
 • Port for Brannbil/Innkjøring hage ved 9F

Viktig melding for alle med sykkel:Alle beboere med sykkel må fjerne sine sykler i og utenfor sykkelskuret innen dugnaden 11. august 2020. Har du ikke anledning til å fjerne sykkelen din i tide, fjernes den av styret – og vi sørger for at den oppbevares trygt frem til du har anledning til å hente den.


På dugnaden vil sykkelskuret rives. Nytt sykkelskur skal stå klart på senhøsten 2020. I en periode vil det dessverre bli litt vanskeligere å parkere sykkelen sin i borettslaget, og vi oppfordrer alle til å parkere sykkelen i boden, eller på sykkelparkeringer andre steder i nabolaget.


Styret jobber med å finne midlertidige og rimelige sykkelparkeringsløsninger, blant annet vil det bli prioritert å rydde ut og klargjøre verkstedet til vaktmester i løpet av september, slik at sykler snart kan parkeres her (mellom 11C og 11D). I mellomtiden håper vi på forståelse for at det vil bli noe utfordrende et par måneder. Ta kontakt med styret dersom du har noen spørsmål.

Informasjonsskriv juli 2020

Fremdrift utearealer

Våre nye utearealer begynner endelig å ta form (på papiret), og arbeidet begynner i august. Styret ser på muligheter for å pusse opp vaktmestergarasjen mellom 11C og 11D og gjøre den om til sykkelparkering. Deretter starter gravingsarbeid mellom 9 og 11 for å gjøre ferdig dette området først, for så å starte på utearealene foran 9. Mer detaljert info kommer straks det foreligger fra entreprenør. 

Dugnad

Tirsdag 11. august kl 18:00

I forbindelse med oppstart av oppgradering av utearealene, ønsker styret å samle beboere til en hyggelig kveld kombinert med praktisk jobb/dugnad hvor vi klargjør utearealet for videre arbeid. Vi skal blant annet rive sykkelskur og vognskur, fjerne planter og busker med mer. Dette er kostnadsbesparende tiltak, slik at vi selv kan gjøre denne jobben fremfor å betale ekstern arbeidskraft for å gjøre dette. Vi håper derfor så mange som mulig har anledning til å møte opp. Det vil også bli utdeling av premier fra den individuelle dugnaden i mai samme kveld.

Dyrehold

Styret har registrert at det er mange hunder og katter i borettslaget som det ikke er søkt om. Dette bryter mot husordensreglene og kan, som ytterste konsekvens, medføre til at beboer må fjerne dyret dersom dyret medfører skader og ulemper på eiendom og personer (som for eksempel støy, ekskrementer som ikke blir plukket opp eller ikke ha dyret i bånd). 

Årsaken til at man må søke om husdyr har to hovedgrunner; styret ønsker å ha en oversikt over alle husdyr i tilfelle brann i gården. Den andre grunnen er at byggets ventilasjon gjør at hår fra hunder og katter enkelt flyttes mellom etasjene i oppgangene. Er det en beboer som har allergi kan dette utløse store problemer. Vi oppfordrer derfor alle beboere som har husdyr, og som ikke søkt om dette til styret, å gjøre dette omgående. Søknadsskjema finner du på borettslagets nettside under rubrikken ”Nyttig for beboere”.

SSG – Rammeavtale for elektrotjenester

Styret har fremforhandlet en rammeavtale på elektrotjenester med elektrofirmaet SSG Norge AS. Rammeavtalen kan benyttes både av borettslaget og den enkelte beboer. SSG har utarbeidet en webtjeneste der du selv kan gå inn og bestille de elektrotjenestene du måtte ønske. Første runde med bestilling av stikkontakter til balkong ble tatt godt i mot av beboere. Bestillingsløsningen finner du her (https://ssg.ctmlyng.no/) samt på vår Facebookside og nettside.

Brannvern 

Etter hendelsene med brannalarm i juni ønsker styret å se på mulighetene for å ha én brannansvarlig per oppgang. Det vil si en person som kan kontaktes og som har tilgang på koden for å slå av systemet (etter å ha kontrollert oppganger/kjeller/loft). Er du interessert i å være brannansvarlig for din oppgang, send en epost til post@frydenbergborettslag.no

Vaktmester – sommerferie

Vaktmester har sommerferie i uke 30 og 31. Henvendelser til vaktmester gjøres via telefon eller mail i arbeidstid ukene før og etter (mandag og onsdag 07:30-15:45, fredag 07:30-11:45). Benytt kontaktskjema på nettsiden eller kontakt styret for henvendelser de to ukene Fredrik har sommerferie – hvis henvendelsen ikke kan vente til august. 

Avfallshåndtering

Container som kommer fire ganger i året er på plass fra 3. august. Den blir stående ut uken, eller til den blir full. Styret minner om at dette er for mindre avfall som ikke kan kastes i avfallsskurene – og ikke for større mengder avfall. Alt skal demonteres og flatpakkes før kasting, og spesialavfall skal ikke kastes i containeren. Se punkt om Avfallshåndtering på våre nettsider.